วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

ตรวจเช็คRไหม้4007ยืดพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

Camera


ตรวจเช็คRไหม้4007ยืดพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3
31/5/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตรวจเช็คRไหม้4007ยืดพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ดึงปลั๊กไฟออกก่อน
มองดูอุปกรณ์ในวงจรปรากฏว่า
Rค่า100โอมห์3W ไหม้แตก แสดงว่าเสียแล้ว

มิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115
ปรับไปย่านไดโอด
วัดไดโอดในวงจรทุกตัว
ของดีต้องวัดได้ประมาณ0.5โวลท์
มีอยู่1ตัววัดได้ ประมาณ 0.9โวลท์
ถ้าถอดออกมาวัดอาจจะขาดก็ได้
เพราะการวัดในวงจรจะมีโอม์อยู่ด้วย

ใช้หัวแร้งจี้เอาตัวเสียออกมา
ไม่มีความคิดเห็น: