วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

เปลี่ยนRแล้วเสียบไฟก็ไหม้อีกพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

Toy & Babies


เปลี่ยน
Rแล้วเสียบไฟก็ไหม้อีกพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3
1/6/2558 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เปลี่ยนRแล้วเสียบไฟก็ไหม้อีกพัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHC S16D3

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ดึงปลั๊กไฟออกก่อน

แล้วนำRค่า100R2Wบัดกรีเข้าไป

ทันทีที่เสียบปลั๊กไฟ
ก็มีไฟลุกขึ้นที่Rค่า100R2Wที่เปลี่ยนเข้าไป
แสดงว่ายังมีตัวช็อทอยู่

ตามความเป็นจริงแล้ว
น่าจะนำมิเตอร์ตั้งย่านโอมห์จับที่Cมีขั้วทุกตัว
ถ้ามีโอมห์ต่ำเกือบ0โอมห์ก็แสดงว่ามีตัวช็อทอยู่นั่นเอง

แล้วไล่วงจรจากตัวCที่วัดได้โอมห์ต่ำ
ดูว่าช็อทที่ตัวอะไร
การวัดโอมห์ต้องดึงปลั๊กไฟออกก่อน
ไม่มีความคิดเห็น: