วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

มิเทอร์เข็มSANWAรุ่นYX-361TR ตอน1ย่านX1ซีโร่โอมห์เข็มขึ้นไม่ถึง0เปลี่ยนถ่านใหม่แล้ว

Watches Sunglasses Jewery


มิเทอร์เข็มSANWAรุ่นYX-361TR ตอน1ย่านX1ซีโร่โอมห์เข็มขึ้นไม่ถึง0เปลี่ยนถ่านใหม่แล้ว
2/6/557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเทอร์เข็มSANWAรุ่นYX-361TR ตอน1ย่านX1ซีโร่โอมห์เข็มขึ้นไม่ถึง0เปลี่ยนถ่านใหม่แล้ว

ถ้าที่ขั้วถ่าน1.5V2ก้อน
หน้าสัมผัสไม่แน่นก็จะเกิดอาการนี้ได้
ให้ดัดขาที่ขั้วสัมผัสให้แน่นขึ้นก็ใช้ได้แล้ว

ส่วนฝาหลังมีประโยชน์มาก
คือจะมีเดือย 4เดือย
เดือย4เดือยนี้จะค้ำวงจรไม่ให้เคลื่อนที่ออกมา
ถ้า4เดือยนี้เสียหายก็จะทำให้ย่านX1ซีโร่โอมห์ไม่ได้เช่นกัน

มีบาร์2บาร์ด้านซ้ายคอยค้ำถ่าน3Vไม่ให้เคลื่อนที่
และมีบาร์2บาร์ด้านขวาค้ำถ่าน9Vไม่ให้เคลื่อนที่เช่นกัน

ถ้าถ่าน3V หรือฝาหลัง หรือหน้าสัมผัสถ่าน3V
หรือซีเล็คเทอร์ที่บิดย่านวัดX1 มีปัญหาก็จะส่งผลต่อย่านX1ทันที
  ส่วนย่านอื่นจะไม่ค่อยมีปัญหา
นั่นหมายถึงย่านX1จะเป็นย่านที่มีความไวสูง
หรือเป็นย่านที่มีSensitive มากนั่นเอง

ถ่าน3Vจะใช้งานในย่านวัดโอมห์กับย่านวัดBatt 1.5V
2ย่านนี้เท่านั้น
  ส่วนถ่าน9Vจะใช้กับย่านวัดX10Kกับย่านDCV NULL
2ย่านนี้เท่านั้น

ย่านX10Kจะเป็นย่านที่พิเศษกว่าย่านอื่น
ย่านX10Kจะใช้ถ่าน3Vและ9Vรวมกัน
หมายความว่าย่านนี้ใช้ไฟ12Vนั่นเอง

ส่วนย่านที่ไม่ได้เอ่ยถึง
ก็จะเป็นย่านที่ไม่ต้องมีถ่านก็สามารถวัดได้
คือย่านDCV,ACV และย่านกระแส
เพราะทั้ง3ย่านนี้จะใช้แรงไฟและกระแสจากอุปกรณ์ที่นำมาวัดนั่นเอง

เชิญดูวีดีโอประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: