วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

โทรศัพท์TELEPHONE
โทรศัพท์TELEPHONE
I-MOBILE ตอน16เก็บเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์

โทรไม่ได้ ซิมAISเสีย
ไม่มีความคิดเห็น: