วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

โทรศัพท์TELEPHONE
โทรศัพท์TELEPHONE
I-MOBILE ตอน16เก็บเบอร์โทรไว้ในซิมโทรศัพท์

I-MOBILE ตอน20ค้นหารายชื่อเบอร์โทรศัพท์LINE ตอน1 สมัครและใช้งานเบื้องต้นแบบง่ายสุด


LINE ตอน6 ออกจากระบบ หรือ เอาไลน์ออกจากโทรศัพท์
SMSหลอกดูดเงินโทรศัพท์จนหมดเป็นทุกค่ายTRUEDTAC AIS
โทรไม่ได้ ซิมAISเสีย
ไม่มีความคิดเห็น: