วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สรุปตัวเสียรับเหรียญไม่ได้คืนเหรียญได้1เซ็นเซอร์สกปรกตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

Beauty & Helath

สรุปตัวเสียรับเหรียญไม่ได้คืนเหรียญได้1เซ็นเซอร์สกปรกตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
16/2/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สรุปตัวเสียรับเหรียญไม่ได้คืนเหรียญได้1เซ็นเซอร์สกปรกตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สรุปตัวเสีย รับเหรียญไม่ได้แต่คืนเหรียญได้
ให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ดูก่อน
ถ้ายังเป็นอีกก็เปลี่ยนมอเทอร์ได้เลยครับ
ส่วนใหญ่เป็นที่มอเทอร์ช็อทรอบครับ

เชิญชมคลิปวีดีโอประกอบครับ

ถ้าทำการทดสอบเครื่อง
โดยการเข้ารหัสไปที่ ทดสอบเครื่องคืนเงินแบบแสง
ลองกดรับเหรียญ หรือคืนเหรียญเพื่อทดสอบมอเตอร์
ปรากฏว่ามอเตอร์หมุนมานิดเดียวก็หยุด
แสดงว่าตัวเซนเซอร์แสงสกปรก
เมื่อมอเตอร์หมุนกล่องคืนเหรียญแผ่นเหล็ก
ผ่านเซนเซอร์ไปแล้ว แต่ตัวเซนเซอร์แสงสกปรก
จึงไม่สามารถเห็นหรือรับแสง
ทำให้แรงไฟไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
CPUจึงสั่งมอเตอร์หยุดหมุน

ให้เอาสำลีเช็ดที่ตัวรับแสง(PHOTO TRANSISTOR)
และตัวส่งแสง(INFRARED DIODE)
หลังจากเช็ดแล้วก็ใช้ได้ปกติครับไม่มีความคิดเห็น: