วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

สรุปตัวเสียขึ้นตัวคืนเหรียญเสีย2มอเทอร์เสียตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

Automatics & Gagets

สรุปตัวเสียขึ้นตัวคืนเหรียญเสีย2มอเทอร์เสียตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ
16/2/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สรุปตัวเสียขึ้นตัวคืนเหรียญเสีย2มอเทอร์เสียตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

สรุปตัวเสียขึ้นคำว่า ตัวคืนเหรียญเสีย
คือมอเทอร์ช็อทรอบ ทำให้มอเทอร์กินกระแสเพิ่มขึ้น
และทำให้มอเทอร์หมุนไม่ครบรอบ ตีลังกาอยู่
เซ็นเซอร์ก้ามปูไม่สามารถจับได้
ทำให้CPU สั่งขึ้นคำว่า มอเทอร์เสีย

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรืยญ
ขึ้นคำว่า ตัวคืนเหรียญเสีย
กดสั่งงานอะไรไม่ได้

เปิดตู้ออกมาปรากฏว่า
กล่องตัวคืนเหรียญอยู่ผิดที่
สังเกตุดูพบว่า แผ่นเหล็กที่กล่องคืนเหรียญ
สามารถตัดเซนเซอร์ได้

กดรหัสเข้าไปที่ ’’ ทดสอบตัวคีนแบบแสง ’’
จากนั้นกดรับเหรียญ และกดคีนเหรียญ
บางครั้งทำงานสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จ
แสดงว่ามอเตอร์เสื่อมแล้วหมุนไม่ค่อยไหว

ชอบเป็นกับกล่องคืนแบงค์
เพราะขนาดของกล่องคืนแบงค์ใหญ๋กว่า
กล่องคืนเหรียญประมาณ5เท่าตัว
เมื่อมอเตอร์เสื่อมเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้
กล่องคืนแบงค์หมุนไม่ครบรอบได้

ส่วนกล่องคืนเหรียญไม่ค่อยเสีย
มอเตอร์เสื่อมเพียงเล็กน้อยก็ยังใช้ได้
เพราะกล่องคืนเหรียญเล็กและเบา

มอเตอร์กล่องคืนเหรียญและกล่องคืนแบงค์
ใช้มอเตอร์ขนาดเดียวกัน
มอเตอร์ใช้ไฟ12โวลท์

เวลาใส่ต้องให้ถูกขั้ว
ถ้าใส่ผิดขั้วจะทำให้มอเตอร์หมุนกลับทาง
เช่น จากการรับเหรียญเป็นคืนเหรืยญ
จากคืนเหรียญเป็นรับเหรียญ

ดังนั้นเวลาเปลี่ยนมอเตอร์
ต้องทำการทดลองเติมเงินจริง
เพื่อทดสอบทุกครั้ง

การทำงาน เมื่อมอเตอร์คืนเหรียญหมุนไม่ครบรอบ
CPUจึงไม่สามารถรับรู้ได้ จึงขึ้นคำว่าตัวคืนเหรียญเสีย

ขณะมอเตอร์ยังไม่ทำงานแผ่นเหล็กจะปิดแสงที่เซนเซอร์
เมื่อมอเตอร์ทำงานแผ่นเหล็กจะเคลื่อนที่ออกจากเซนเซอร์
ทำให้แสงในตัวเซนเซอร์ถึงกัน ทำให้แรงไฟเกิดการเปลี่ยนแปลง
CPUจะคอยตรวจจับแรงไฟที่ได้จากเซนเซอร์

ถ้าแผ่นเหล็กที่กล่องคืนเหรียญ
ไม่มาตัดเซนเซอร์แสงตามเวลาที่กำหนด
CPUก็จะเข้าใจว่า ตัวคืนเหรียญเสีย


จึงสั่งขึ้นคำว่าตัวคืนเหรียญเสีย ที่หน้าจอLCD

ไม่มีความคิดเห็น: