วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตอน3ขึ้นตัวคืนเหรียญเสียแผ่นเหล็กเซ็นเซอร์เคลื่อน

Computer & Laptops
ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตอน3ขึ้นตัวคืนเหรียญเสียแผ่นเหล็กเซ็นเซอร์เคลื่อน
9/10/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตอน3ขึ้นตัวคืนเหรียญเสียแผ่นเหล็กเซ็นเซอร์เคลื่อน

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรืยญ
ขึ้นคำว่า ตัวคืนเหรียญเสีย
กดสั่งงานอะไรไม่ได้

เปิดตู้ออกมาปรากฏว่า
กล่องตัวคืนเหรียญอยู่ผิดที่
สังเกตุดูพบว่า แผ่นเหล็กที่กล่องคืนเหรียญ
ที่มาตัดเซนเซอร์แสงพับไปอีกทาง

ดังนั้นขณะมอเตอร์คืนเหรียญหมุน
CPUจึงไม่สามารถรับรู้ได้ จึงขึ้นคำว่าตัวคืนเหรียญเสีย

ขณะมอเตอร์ยังไม่ทำงานแผ่นเหล็กจะปิดแสงที่เซนเซอร์
เมื่อมอเตอร์ทำงานแผ่นเหล็กจะเคลื่อนที่ออกจากเซนเซอร์
ทำให้แสงในตัวเซนเซอร์ถึงกัน ทำให้แรงไฟเกิดการเปลี่ยนแปลง
CPUจะคอยตรวจจับแรงไฟที่ได้จากเซนเซอร์

ถ้าแผ่นเหล็กที่กล่องคืนเหรียญ
ไม่มาตัดเซนเซอร์แสงตามเวลาที่กำหนด
CPUก็จะเข้าใจว่า ตัวคืนเหรียญเสีย
จึงสั่งขึ้นคำว่าตัวคืนเหรียญเสีย ที่หน้าจอLCD

แก้ไขโดยการไขนอตตรงแผ่นเหล็กของกล่องหยอดเหรียญ
ให้สามารถเข้าไปในช่องของเซนเซอร์แสง
เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วไม่มีความคิดเห็น: