วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

FACEBOOK ตอน2เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK

Tv Audio / Video Gaming Gadgets

FACEBOOK ตอน2เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK
5/10/2557 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
FACEBOOK ตอน2เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK

1.คลิกลูกศรชี้ลง ที่อยู่ด้านขวามือสุดด้านบน
2.คลิกการตั้งค่า
3.คลิกแก้ไข ตรงชื่อที่จะเปลี่ยน
4.คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
คำเตือน! การเปลี่ยนชื่อผู้ใช้จะเปลี่ยนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ชื่อจริงให้เว้นวรรค
ชื่อผู้ใช้ห้ามเว้นวรรคเพราะเป็นลิงค์ต่อจากfacebook.com

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ
ไม่มีความคิดเห็น: