วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

FACEBOOK ตอน3เปลี่ยนชื่อเพจในFACEBOOK 26มค2559

Camera

FACEBOOK ตอน3เปลี่ยนชื่อเพจในFACEBOOK 26มค2559
27/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
FACEBOOK ตอน3เปลี่ยนชื่อเพจในFACEBOOK 26มค2559

เปลี่ยนชื่อในFACEBOOK
จาก สอนซ่อม&ไมโครคอนโทรลเล่อร์
เป็น ซ่อมmcu
ตั้งแต่วันที่ 26/1/2559

เชิญชมคลิปประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: