วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน12ตรวจเช็คปริ๊นท์ร่อน

Camera

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน12ตรวจเช็คปริ๊นท์ร่อน
8/2/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน12ตรวจเช็คปริ๊นท์ร่อน

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ปริ๊นท์ร่อนที่ตัวรีซิสเทอร์ที่ขา7
ของไอซีเบอร์ TC4538BP
ทำให้เกิดอาการหยอดแล้วเหรียญไม่ลง

เชิญดูคลิปประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: