วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน13ประกอบตัวหยอด

Toy & Babies

ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน13ประกอบตัวหยอด
9/2/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน13ประกอบตัวหยอด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ขั้นตอนการประกอบตัวหยอดเหรียญล่อSGกล่องเหลืองไต้หวัน

เชิญดูคลิปประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: