วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน13ประกอบตัวหยอด

Automatics & Gagets

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน13ประกอบตัวหยอด
9/2/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน13ประกอบตัวหยอด

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ขั้นตอนการประกอบตัวหยอดเหรียญล่อSGกล่องเหลืองไต้หวัน

เชิญดูคลิปประกอบครับ!




ไม่มีความคิดเห็น: