วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ตรวจเช็คปริ๊นท์ร่อนหยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSGกล่องเหลืองไต้หวัน

Home & Living

ตรวจเช็คปริ๊นท์ร่อนหยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSGกล่องเหลืองไต้หวัน
8/2/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตรวจเช็คปริ๊นท์ร่อนหยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSGกล่องเหลืองไต้หวัน

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

ปริ๊นท์ร่อนที่ตัวรีซิสเทอร์ที่ขา7
ของไอซีเบอร์ TC4538BP
ทำให้เกิดอาการหยอดแล้วเหรียญไม่ลง

เชิญดูคลิปประกอบครับ!
ไม่มีความคิดเห็น: