วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2559

แนะนำตัวถอนแม่เหล็กและอัดแม่เหล็กไขควงรุ่น633แนะนำตัวถอนแม่เหล็กและอัดแม่เหล็กไขควงรุ่น633
6/3/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แนะนำตัวถอนแม่เหล็กและอัดแม่เหล็กไขควงรุ่น633

การใช้งาน ตัวถอนแม่เหล็กและอัดแม่เหล็กไขควง
  ถ้าต้องการให้ปลายไขควงเป็นแม่เหล็กเพื่อดูดตะปูควง
ให้นำปลายไขควงที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
เข้าไปแช่ในช่อง MAGNETIZER
  ถ้าต้องการให้ปลายไขควงกลับสู่สภาพเดิมคือไม่เป็นแม่เหล็ก
ให้นำปลายไขควงที่เป็นแม่เหล็ก
เข้าไปแช่ในช่อง DEMAGNETIZER

สินค้าสามารถชำระเงินปลายทางได้ครับ

สั่งซื้อที่นี่ คลิกเลย hyperurl.co/091urj


ไม่มีความคิดเห็น: