วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตอน7เทคนิคแก้อาการไม่รับเหรียญแผ่นเหล็กเข้าเซ็นเซอร์ไม่สนิท

Automatics & Gagets

ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตอน7เทคนิคแก้อาการไม่รับเหรียญแผ่นเหล็กเข้าเซ็นเซอร์ไม่สนิท
10/3/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญ ตอน7เทคนิคแก้อาการไม่รับเหรียญแผ่นเหล็กเข้าเซ็นเซอร์ไม่สนิท

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับไม่มีความคิดเห็น: