วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559

นีออนบัลลาสท์ธรรมดาและอิเลคทรอนิคส์


นีออนบัลลาสท์ธรรมดาและอิเลคทรอนิคส์


อมร อะไหล่เครื่องซักผ้า อิเล็คทรอนิคส์ ชำระเงินปลายทางได้ 
ซ่อม1บาทนีออน36W STAR LUMINAIREรุ่นIWACHI-T8 ตอน1น้ำเข้าไฟแลบสปาร์คฟิวส์บ้านตัดFIX1BAHT FLUORESCENT


ซ่อม1บาทนีออน36WSTAR LUMINAIREรุ่นIWACHI-T8ตอน2วัดกระแสการกินไฟMEASUREMENT CURRENT FLUORESCENT


ซ่อม1บาทนีออน36WSTAR LUMINAIREรุ่นIWACHI-T8ตอน3วงจรนีออนอิเล็คทรอนิคCIRCUIT FLUORESCENT ELECTRONICนีออนกระพริบขั้วดำหลอดเสีย


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILIPS36Wตอน1เทคนิคถอดออกอย่างปลอดภัยไม่ระเบิดอาจตาบอด


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILIPS36W ตอน2ตรวจเช็คไฟต้นทางว่าขาดหรือไม่ด้วยไขควงเช็คไฟ


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILIPS36W ตอน3ไขควงเช็คไฟตรวจเช็ควงจรขาดไม่ได้ได้แค่บริดไดโอดไม่ขาด


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILIPS36W ตอน4ถอดนีออนเอาวงจรออกมาซ่อมRไหม้ดำเกรียม


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILLIPSรุ่นYP-40E ตอน5วัดทรานซิสเทอร์13002ในวงจรด้วยมิเทอร์ดิจิทอล


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILLIPSรุ่นYP-40E ตอน6วัดทรานซิสเทอร์13002ในวงจรด้วยมิเทอร์เข็ม


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILLIPSรุ่นYP-40E ตอน7วัดไดโอด4007ในวงจรด้วยมิเทอร์ดิจิทอล


ไฟลุกกลิ่นไหม้นีออนPHILLIPSรุ่นYP-40E ตอน8วัดไดโอด4007ในวงจรด้วยมิเทอร์เข็ม


วงจรนีออนอิเล็คทรอนิค36WSTAR LUMINAIREรุ่นIWACHI-T8 CIRCUITFLUORESCENT ELECTRONIC


วัดกระแสการกินไฟนีออน36WSTAR LUMINAIREรุ่นIWACHI T8 MEASUREMENTCURRENT FLUORESCENT
วิธีสั่งอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์แทน ราคาถูกคุณภาพดี order electronic spare parts. cheap and best quality


สอนซ่อมคลิปเดียวจบนีออนบัลลาสท์อิเล็คทรอนิคส์36WSTAR LUMINAIREรุ่นIWACHI-T8 ONE CLIPCAN FIX FLUORESCENT

1 ความคิดเห็น:

โสมนัส นวลประเสริฐ กล่าวว่า...

ดีๆครับอยากรู้มานานแล้ว