วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ลวดทองแดงซ่อมไลน์วงจรขาดใช้เดินไลน์วงจรไข่ปลาได้หรือไม่ 0.1MM Copper Soldering Solder PPA Enamelled Repair Reel Wire 15m
ลวดทองแดงซ่อมไลน์วงจรขาดใช้เดินไลน์วงจรไข่ปลาได้หรือไม่ 0.1MM Copper Soldering Solder PPA Enamelled Repair Reel Wire 15m
19/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ลวดทองแดงซ่อมไลน์วงจรขาดใช้เดินไลน์วงจรไข่ปลาได้หรือไม่ 0.1MM Copper Soldering Solder PPA Enamelled Repair Reel Wire 15m
ไม่มีความคิดเห็น: