วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เทคนิควัดถ่านว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้วัดอย่างไร
เทคนิควัดถ่านว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้วัดอย่างไร
31/7/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิควัดถ่านว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้วัดอย่างไร

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ!ไม่มีความคิดเห็น: