วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดขดลวดเข็ม Moving Coil สังเกตุมี R ต่ออนุกรม เพื่ออะไร มิเตอร์เข็ม SUNWA

วัดขดลวดเข็ม Moving Coil สังเกตุมี R ต่ออนุกรม เพื่ออะไร มิเตอร์เข็ม SUNWA
25/7/2560 SONGCHAI  PRAPATRUNGSEE
วัดขดลวดเข็ม Moving Coil สังเกตุมี R ต่ออนุกรม เพื่ออะไร มิเตอร์เข็ม SUNWAไม่มีความคิดเห็น: