วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มิเตอร์ดิจิตอลย่านเสียง มีโวลท์ กระแส และความต้านทาน เท่าไร FLUKE115 RANGE SOUND. VOLT AMP OHM INSIDEมิเตอร์ดิจิตอลย่านเสียง มีโวลท์ กระแส และความต้านทาน เท่าไร FLUKE115 RANGE SOUND. VOLT AMP OHM INSIDE
28/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลจะแม่นยำกว่ามิเตอร์เข็มเป็นบางย่าน
และการวัดด้วยมิเตอร์เข็มบางย่านก็วัดได้แม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล
ขึ้นอยู่กับว่าวัดอะไร และย่านใด

มิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115 ปรับไปย่านเสียง
มิเตอร์ดิจิตอลUNI-Tรุ่นUT71C ปรับไปย่านVDC
จากนั้นสายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จากนั้นสายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จะได้ 1.9 VDC
มิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน2.5V วัดได้ 2.36 V
(มิเตอร์เข็มย่าน2.5Vมีการสูญเสียใกล้เคียงมิเตอร์ดิจิตอล)

จากนั้นใช้มิเตอร์ดิจิตอลUNI-Tรุ่นUT71C
ปรับไปย่านโอมห์
สายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
สายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน ได้ 6.4 MΩ
สลับสายวัดไม่ขึ้น
มิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน100
วัดได้ 8.5 KΩ (FLUK115มีเสียงขณะวัด)
สลับสายวัดได้ 32 KΩ (FLUK115ไม่มีเสียงขณะวัด)
(มิเตอร์เข็มมีกระแสจ่ายออกมามากกว่ามิเตอร์ดิจิทัลจึงวัดได้โอมห์ต่ำกว่า)

มิเตอร์ดิจิตอลUNI-Tรุ่นUT71C
เอาสายสีแดงมาเสียบที่ช่อง mA/uA
ปรับไปย่าน uA
จากนั้นสายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จากนั้นสายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จะได้ 150-200 uA สวิง
สลับสายวัดได้ 60-100 uA สวิง
ถ้าแอมป์ระดับนี้ต้องใช้ย่าน mA จึงจะแม่นยำกว่า
ปรับไปย่าน mA
จากนั้นสายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จากนั้นสายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จะได้ 295 uA หรือ 0.295 mA
มิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน2.5mA ได้ 320 uA
มิเตอร์เข็มวัดได้แม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล

สรุป
จะมีไฟออกมาจากย่านเสียง
ของมิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115
= 2.36V 320uA 8.5KΩมีเสียงปิ๊ปกลับสายวัดได้32KΩไม่มีเสียงปี๊ป
เป็นค่าใกล้เคียงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับถ่านภายในมิเตอร์FLUKE115

มิเตอร์ดิจิตอลย่านโอมห์ มีโวลท์ กระแส และความต้านทาน เท่าไร HOW MUCH FLUKE 115 VOLT AMP OHM INSIDE

มิเตอร์ดิจิตอลย่านโอมห์ มีโวลท์ กระแส และความต้านทาน เท่าไร HOW MUCH FLUKE 115 VOLT AMP OHM INSIDE
28/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลจะแม่นยำกว่ามิเตอร์เข็มเป็นบางย่าน
และการวัดด้วยมิเตอร์เข็มบางย่านก็วัดได้แม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล
ขึ้นอยู่กับว่าวัดอะไร และย่านใด

มิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115 ปรับไปย่านโอมห์
จากนั้นใช้มิเตอร์ดิจิตอลUNI-Tรุ่นUT71C ปรับไปย่านVDC
จากนั้นสายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จากนั้นสายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จะได้ 0.41VDC
มิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน 0.5V วัดได้0.09V
(มิเตอร์เข็มย่านนี้มีการสูญเสียมากกว่ามิเตอร์ดิจิตอล)
ถ้ามิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน 2.5V วัดได้0.45 V
(มิเตอร์เข็มย่าน2.5Vมีการสูญเสียใกล้เคียงมิเตอร์ดิจิตอล)

จากนั้นใช้มิเตอร์ดิจิตอลUNI-Tรุ่นUT71C
ปรับไปย่านโอมห์
สายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
สายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน ได้ 300 KΩ
สลับสายวัดไม่ขึ้น
มิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน10K วัดได้ 64 KΩ
สลับสายวัดได้ 65 KΩ
(มิเตอร์เข็มมีกระแสจ่ายออกมามากกว่ามิเตอร์ดิจิทัลจึงวัดได้โอมห์ต่ำกว่า)

มิเตอร์ดิจิตอลUNI-Tรุ่นUT71C
เอาสายสีแดงมาเสียบที่ช่อง mA/uA
ปรับไปย่าน uA
จากนั้นสายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จากนั้นสายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จะได้ 155 uA
ถ้าแอมป์ระดับนี้ต้องใช้ย่าน mA จึงจะแม่นยำกว่า
ปรับไปย่าน mA
จากนั้นสายสีแดงของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จากนั้นสายสีดำของUNI-TกับFLUKE115แตะกัน
จะได้ 295 uA หรือ 0.295 mA
มิเตอร์เข็มSUNWA 360TRE-B ตั้งย่าน2.5mA ได้ 325 uA
มิเตอร์เข็มวัดได้แม่นยำกว่ามิเตอร์ดิจิตอล

สรุป
จะมีไฟออกมาจากย่านโอมห์
ของมิเตอร์ดิจิตอลFLUKE115 = 0.53V 325uA 64KΩ
เป็นค่าใกล้เคียงโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับถ่านภายในมิเตอร์FLUKE115
โทรศัพท์มือถือ ค้างเล่นไม่ได้ หรือ เล่นได้แต่รวน IMOBILE IQ 5.8 HANG OR FAIL
โทรศัพท์มือถือ ค้างเล่นไม่ได้ หรือ เล่นได้แต่รวน IMOBILE IQ 5.8 HANG OR FAIL
28/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
โทรศัพท์มือถือ กดไม่ติด แก้ง่ายมาก ไม่ต้องง้อช่าง MOBILE PHONE DEAD SET
โทรศัพท์มือถือ กดไม่ติด แก้ง่ายมาก ไม่ต้องง้อช่าง MOBILE PHONE DEAD SET
28/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

continue คำสั่งกลับไปต้น Loop ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็กลับไปทำต้น Loop ภาษาCcontinue คำสั่งกลับไปต้น Loop ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็กลับไปทำต้น Loop ภาษาC
24/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
continue คำสั่งกลับไปต้น Loop ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็กลับไปทำต้น Loop ภาษาC

/* 24/2/2561
continue
by SOM MCU */

#include <REGX51.H> //REGISTER 51 MCU

void main(void)
{
        char x,i,a,b;

for(i=0; i<15; i++)
{
        a++;
  if(x==9) continue;
       
        b++;
}

x=0;
}

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

continue คือ คำสั่งกลับไปต้น Loop
ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นกลับไปทำต้น Loop

continue
[Control Structure]
Description
The continue statement skips the rest of the current iteration of a loop (for, while, or do…​while). It continues by checking the conditional expression of the loop, and proceeding with any subsequent iterations.

Example Code
The following code writes the value of 0 to 255 to the PWMpin, but skips the values in the range of 41 to 119.

for (x = 0; x <= 255; x ++)
{
    if (x > 40 && x < 120){      // create jump in values
        continue;
    }

    analogWrite(PWMpin, x);
    delay(50);
}
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เครื่องเล่น DVD อาการแลบลิ้น DVD Player Tray out
เครื่องเล่น DVD อาการแลบลิ้น DVD Player Tray out
23/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

R divider หรือ Rแบ่งแรงดัน Rขนาน กับ Rอนุกรม คืออะไร ใช้งานอย่างไร R divider. paralel. serial. How to use it

R divider หรือ Rแบ่งแรงดัน Rขนาน กับ Rอนุกรม คืออะไร ใช้งานอย่างไร R divider. paralel. serial. How to use it
22/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
R divider หรือ Rแบ่งแรงดัน Rขนาน กับ Rอนุกรม คืออะไร ใช้งานอย่างไร R divider. paralel. serial. How to use it

สูตร R divider หรือ Rแบ่งแรงดัน
VOUT = VIN * ( R2 / (R1+R2) )
แรงดันตกคร่อมR2 = VIN * ( R2 / (R1+R2) )
แรงดันตกคร่อมR1 = VIN * ( R1 / (R1+R2) )

สูตร Rขนาน ได้ค่าความต้านทานลดลง
1 / (1/R1+1/R2+1/R3……)

โจทย์ ถ้านำRค่า 22 150 150 3ตัวมาขนานกัน
จะได้ความต้านทานเท่าไร

1 / (1/R1+1/R2+1/R3)
=1 / (1/22+1/150+1/150)
=1 / (0.04545+0.00666+0.00666)
=1 / (0.05877)
=17.01 Ω

หลังจากนำRค่า 22 150 150 3ตัวมาขนานกัน
จะได้ค่า17.01 Ω

สูตร Rอนุกรม ได้ค่าความต้านทานสูงขึ้น
RT = R1+R2
ตั้งค่าวันเวลาในคอมพิวเตอร์ Set date and time in computer
ตั้งค่าวันเวลาในคอมพิวเตอร์ Set date and time in computer
22/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตั้งค่าวันเวลาในคอมพิวเตอร์ Set date and time in computer

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับคอมกดไม่ติด ถ่านไบออสหมด วัดถ่านกระดุมอย่างไร Computer no power on. BIOS Button cell how to measure
คอมกดไม่ติด ถ่านไบออสหมด วัดถ่านกระดุมอย่างไร Computer no power on. BIOS Button cell how to measure
22/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คอมกดไม่ติด ถ่านไบออสหมด วัดถ่านกระดุมอย่างไร Computer no power on. BIOS Button cell how to measure

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ถ่านไบออสคืออะไร ทำหน้าที่อะไร ถ่านCR2032กับCR2025ต่างกันตรงไหน กระแสสูงสุดเท่าไร What is BIOS


ถ่านไบออสคืออะไร ทำหน้าที่อะไร ถ่านCR2032กับCR2025ต่างกันตรงไหน กระแสสูงสุดเท่าไร What is BIOS
20/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ถ่านไบออสคืออะไร ทำหน้าที่อะไร ถ่านCR2032กับCR2025ต่างกันตรงไหน กระแสสูงสุดเท่าไร What is BIOS

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เครื่องซักผ้า แกนซักติดขัด นัทถังรูด ผ่านัทถัง ซื้อศูนย์ดีกว่า Washing machine axit stuck. nut damage. split nut
เครื่องซักผ้า แกนซักติดขัด นัทถังรูด ผ่านัทถัง ซื้อศูนย์ดีกว่า Washing machine axit stuck. nut damage. split nut
19/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องซักผ้า แกนซักติดขัด นัทถังรูด ผ่านัทถัง ซื้อศูนย์ดีกว่า Washing machine axit stuck. nut damage. split nut

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ถังรั่วหรือไม่ อย่างไร How to check leak washing machine
ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ถังรั่วหรือไม่ อย่างไร How to check leak washing machine
18/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตรวจเช็คเครื่องซักผ้า ถังรั่วหรือไม่ อย่างไร How to check leak washing machine

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
break คำสั่งกระโดดออกจาก Loop ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะหยุดทำใน Loop ภาษาCbreak คำสั่งกระโดดออกจาก Loop ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะหยุดทำใน Loop ภาษาC
18/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
break คำสั่งกระโดดออกจาก Loop ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะหยุดทำใน Loop ภาษาC

/* 18/2/2561
break
by SOM MCU */

#include <REGX51.H> //REGISTER 51 MCU

void main(void)
{
        char x,i;

for(i=0; i<8; i++)
{
  if(x==9) break;
}

x=0;

}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

break คือ คำสั่งกระโดดออกจาก Loop
ใช้ตรวจจับเหตุการณ์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็จะหยุดทำใน Loop

break
[Control Structure]
Description
break is used to exit from a for, while or do…​while loop, bypassing the normal loop condition. It is also used to exit from a switch case statement.

Example Code
In the following code, the control exits the for loop when the sensor value exceeds the threshold.

for (x = 0; x < 255; x ++)
{
    analogWrite(PWMpin, x);
    sens = analogRead(sensorPin);
    if (sens > threshold){      // bail out on sensor detect
       x = 0;
       break;
    }
    delay(50);


วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เลือกซื้อแกนซักมือสองอย่างไร ซื้อของศูนย์ดีกว่า อาการเสียแกนซัก How to check axes washer. How works
เลือกซื้อแกนซักมือสองอย่างไร ซื้อของศูนย์ดีกว่า อาการเสียแกนซัก How to check axes washer. How works
17/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เลือกซื้อแกนซักมือสองอย่างไร ซื้อของศูนย์ดีกว่า อาการเสียแกนซัก How to check axes washer. How works

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ผ่านัทถังเครื่องซักผ้า หัวนัทรูด ราคาค่าผ่านัทเท่าไร Cut damaged nut. Washing machine
ผ่านัทถังเครื่องซักผ้า หัวนัทรูด ราคาค่าผ่านัทเท่าไร Cut damaged nut. Washing machine
15/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ผ่านัทถังเครื่องซักผ้า หัวนัทรูด ราคาค่าผ่านัทเท่าไร Cut damaged nut. Washing machine

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตรวจเช็คแกนซักเครื่องซักผ้าดีเสียอย่างไร ชุดแกนซักทำงานอย่างไร How to check axes washer. How works
ตรวจเช็คแกนซักเครื่องซักผ้าดีเสียอย่างไร ชุดแกนซักทำงานอย่างไร How to check axes washer. How works
14/2/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตรวจเช็คแกนซักเครื่องซักผ้าดีเสียอย่างไร ชุดแกนซักทำงานอย่างไร How to check axes washer. How works

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมคลิป ครับ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เล่นโทรศัพท์ขณะนอน อาจเสียชีวิตได้ ตายหลายรายแล้ว สาเหตุไฟ220รั่วจากตัวชาร์จไม่มาตรฐาน Mobile phone Sleep Dead

เล่นโทรศัพท์ขณะนอน อาจเสียชีวิตได้ ตายหลายรายแล้ว สาเหตุไฟ220รั่วจากตัวชาร์จไม่มาตรฐาน Mobile phone Sleep Dead
13/2/2564


ชลบุรี หนุ่มวัย 35 ปี ติดโทรศัพท์มือถือ เสียบชาร์จแบตเตอรี่ฟังเพลงก่อนนอน เผลอหลับไป ภรรยากลับมาปลุกไปทำงาน แต่เสียชีวิตไปแล้ว ตำรวจคาดถูกไฟดูดเสียชีวิต

เมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ร.ต.อ.เรืองสิทธิ์ นาวีรัตนวิทยา รองสารวัตรสอบสวน สภ.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตถูกไฟฟ้าช็อตภายในห้องพักคอนโดเจริญสินธานี ตึก3 ชั้นที่ 3 ห้องเลขที่ 331 หมู่ 4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี หลังรับแจ้งจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ในที่เกิดเหตุ พบศพ นายราชัน สุยา อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212 ม.5 ต.น้ำตก อ.นาน้อย จ.น่าน อาชีพพนักงานโรงงาน สภาพศพไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย แต่พบปลั๊กไฟมีสายชาร์จเสียบคาโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ด้านข้างผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ พบหูฟังยังเสียบคาหูอยู่ด้วย จากการสอบสวนทราบว่า ผู้เสียชีวิต น่าจะเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือไว้ ก่อนถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิต

จากการสอบถาม นางสุชาวดี สุยา อายุ 36 ปี ซึ่งเป็นภรรยา เล่าให้ฟังว่า หลังจากเลิกงานกลับมาเมื่อช่วงเวลา20.30น.แต่เห็นห้องไม่ได้ล็อคกุญแจหน้าห้องเนื่องจากนายราชัน ต้องไปทำงานกะกลางคืน จึงเรียกให้เปิดห้องแต่เรียกเท่าไรก็ไม่ยอมตื่น จึงได้ไปตามนายสนอง จูมจันทร์ พนักงานรักษาความปลอดภัยของคอนโด มาช่วยเปิดประตูแต่พอเปิดประตูเข้าไปดู พบว่าสามีนอนแน่นิ่งอยู่ จึงเขย่าตัวก็พบตัวแข็งทื่อเสียชีวิตไปแล้ว จากนั้นจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ จากการตรวจสอบภายในห้องก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างไร มีเพียงขวดเหล้าที่ตั้งอยู่ข้างโทรทัศน์ 1ขวด
เบื้องต้น ร.ต.อ.เรืองสิทธิ์ กล่าวว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากเสียบปลั๊กชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ และเกิดไฟฟ้าดูด จนเสียชีวิตดังกล่าว
ซึ่งทางตำรวจได้ให้หน่วยกู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง

ขอบคุณที่มาข่าว :Hot News Chonburi TV online