วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อต่อหักคาใน โซลินอยด์วาล์วนํ้า เอาข้อต่อที่หักออกอย่างไร โซลินอยด์ใช้กี่หุนดีที่สุด ประหยัดไฟ ได้นํ้าเท่าเดิมข้อต่อหักคาใน โซลินอยด์วาล์วนํ้า เอาข้อต่อที่หักออกอย่างไร โซลินอยด์ใช้กี่หุนดีที่สุด ประหยัดไฟ ได้นํ้าเท่าเดิม
14/7/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ข้อต่อหักคาใน โซลินอยด์วาล์วนํ้า เอาข้อต่อที่หักออกอย่างไร โซลินอยด์ใช้กี่หุนดีที่สุด ประหยัดไฟ ได้นํ้าเท่าเดิม

เชิญชมคลิป ครับ
ไม่มีความคิดเห็น: