วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอ่านค่าผิดพลาด เครื่องมือวัด มิเตอร์ดิจิตอล HOW TO CALCULATE ERROR AND COUNT IN METER DIGITAL

การอ่านค่าผิดพลาด เครื่องมือวัด มิเตอร์ดิจิตอล HOW TO CALCULATE ERROR AND COUNT IN METER DIGITAL
14/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การอ่านค่าผิดพลาด เครื่องมือวัด มิเตอร์ดิจิตอล HOW TO CALCULATE ERROR AND COUNT IN METER DIGITAL

Function
Range
Resolution
Accuracy
DC Voltage
(V)
999.9mV
0.1mV
± (0.5%+3)
9.999V
0.001V

99.99V
0.01V

999.9V
0.1V

ตัวอย่างเช่น
มิเตอร์ดิจิตอล ยี่ห้อ ZOTEK รู่น ZT111 เป็นรุ่น9,999นับ
ถ้าวัดได้ 1V  
จะเป็นการวัดในย่าน 9.999V ความละเอียด 0.001V
ค่าผิดพลาด ± (0.5%+3cnt)
ดังนั้น ค่าโวลท์ที่แท้จริงของ1V จะอยู่ในช่วง 0.992V span 1.008V

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: