วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ย่านโอมห์ วัดตํ่าสุดสูงสุดได้เท่าไร VC903 กับ FLUKE115 COMPARE RANGE OHM PEAK
ย่านโอมห์ วัดตํ่าสุดสูงสุดได้เท่าไร VC903 กับ FLUKE115 COMPARE RANGE OHM PEAK
23/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านโอมห์ วัดตํ่าสุดสูงสุดได้เท่าไร VC903 กับ FLUKE115 COMPARE RANGE OHM PEAK

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: