วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ย่านเสียง VC903กับFLUKE115 ดังสูงสุดกี่โอมห์ และแสดงผลสูงสุดกี่โอมห์ RANGE CONTINUE HOW MANY OHM
ย่านเสียง VC903กับFLUKE115 ดังสูงสุดกี่โอมห์ และแสดงผลสูงสุดกี่โอมห์ RANGE CONTINUE HOW MANY OHM
24/8/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านเสียง VC903กับFLUKE115 ดังสูงสุดกี่โอมห์ และแสดงผลสูงสุดกี่โอมห์ RANGE CONTINUE HOW MANY OHM

เชิญชมคลิปครับ
ไม่มีความคิดเห็น: