วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561

ย่านไดโอด มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์ FLUKE115 เท่าไร RANGE DIODE VOLT AMP RESISTANCE

ย่านไดโอด มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์ FLUKE115 เท่าไร RANGE DIODE VOLT AMP RESISTANCE
6/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านไดโอด มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์ FLUKE115 เท่าไร RANGE DIODE VOLT AMP RESISTANCE

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: