วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ย่านX10K มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์เข็มเท่าไร ANALOG METER X10K VOLT AMP RESISTANCE








ย่านX10K มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์เข็มเท่าไร ANALOG METER X10K VOLT AMP RESISTANCE
25/9/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ย่านX10K มีโวลท์ กระแส ความต้านทาน ออกจากมิเตอร์เข็มเท่าไร ANALOG METER X10K VOLT AMP RESISTANCE




ไม่มีความคิดเห็น: