วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

UT211B เพิ่มรอบคล้องกระแสเพิ่ม1เท่าตัว คล้อง2เส้นหักล้างเป็น0 ADD WINDING. CURRENT INCREMENTS 1TIMEUT211B เพิ่มรอบคล้องกระแสเพิ่ม1เท่าตัว คล้อง2เส้นหักล้างเป็น0 ADD WINDING. CURRENT INCREMENTS 1TIME
15/11/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
UT211B เพิ่มรอบคล้องกระแสเพิ่ม1เท่าตัว คล้อง2เส้นหักล้างเป็น0 ADD WINDING. CURRENT INCREMENTS 1TIME

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: