วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562

แหล่งจ่ายไฟ DC power supply 60V5A #3 ทดสอบความแม่นยำVAด้วยZOTEK ZT111และFLUKE115
ซื้อแหล่งจ่ายไฟความละเอียดสูง0.01V 1mA มี2ขนาดที่น่าใช้ 60V5A 30V10A 
ซื้อแหล่งจ่ายไฟ60V5A https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/wanptek-voltage-regulator-switching-4-digits-blue-led-display-switch-laboratory-dc-power-supply-0-60v-0-5a-mini-dc-power-supply-precision-variable-adjustable-ac-115v230v-5060hz-intl-i224278530-s342786932.html
ซื้อแหล่งจ่ายไฟ30V10A https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/30-10a-dc-dual-220-intl-i170582626-s212680057.html?spm=a2o4m.searchlist.list.15.13de1c2cCWwWCQ&search=1

แหล่งจ่ายไฟ DC power supply 60V5A #3 ทดสอบความแม่นยำVAด้วยZOTEK ZT111และFLUKE115
17/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

แหล่งจ่ายไฟ DC power supply 60V5A #2 การใช้งานต่อโหลด ชาร์จแบตเตอรี่ ระวังไฟดูดตายได้
ซื้อแหล่งจ่ายไฟความละเอียดสูง0.01V 1mA มี2ขนาดที่น่าใช้ 60V5A 30V10A 
ซื้อแหล่งจ่ายไฟ60V5A https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/wanptek-voltage-regulator-switching-4-digits-blue-led-display-switch-laboratory-dc-power-supply-0-60v-0-5a-mini-dc-power-supply-precision-variable-adjustable-ac-115v230v-5060hz-intl-i224278530-s342786932.html
ซื้อแหล่งจ่ายไฟ30V10A https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/30-10a-dc-dual-220-intl-i170582626-s212680057.html?spm=a2o4m.searchlist.list.15.13de1c2cCWwWCQ&search=1


แหล่งจ่ายไฟ DC power supply 60V5A #2 การใช้งานต่อโหลด ชาร์จแบตเตอรี่ ระวังไฟดูดตายได้
17/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เครื่องเบิร์นโปรแกรม13000เบอร์ TL866CS #2 ดัดแปลงเป็นICSP ISP เสียหายถาวร Permanently damaged
ซื้อเครื่องเบิร์นโปรแกรมTL866ll PLUS https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/newest-v833-tl866ii-plus-universal-minipro-programmer-tl866-nand-flash-avr-pic-bios-usb-programmer17-pcs-adapter-i367136304-s717298342.html?spm=a2o4m.searchlist.list.1.131247b15eI5xf&search=1


เครื่องเบิร์นโปรแกรม13000เบอร์ TL866CS #2 ดัดแปลงเป็นICSP ISP เสียหายถาวร Permanently damaged
9/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องเบิร์นโปรแกรม13000เบอร์ TL866CS #1 การใช้งาน เทคนิคแก้เออเร่อพิน ERROR PIN. EASY FIX
ซื้อเครื่องเบิร์นโปรแกรมTL866ll PLUS https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/newest-v833-tl866ii-plus-universal-minipro-programmer-tl866-nand-flash-avr-pic-bios-usb-programmer17-pcs-adapter-i367136304-s717298342.html?spm=a2o4m.searchlist.list.1.131247b15eI5xf&search=1


เครื่องเบิร์นโปรแกรม13000เบอร์ TL866CS #1 การใช้งาน เทคนิคแก้เออเร่อพิน ERROR PIN. EASY FIX
9/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE


วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กระถางธูปไฟฟ้า3ดอก 5ดอก 9ดอกและเทียนไฟฟ้าLEDเป็นชุด ราคาถูก
ซื้อกระถางธูปไฟฟ้า3ดอก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/3-i362740200-s707704335.html
ซื้อกระถางธูปไฟฟ้า5ดอก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/5-i362718931-s707702670.html
ซื้อเทียนไฟฟ้าแอลอีดีสีขาวแถมกระถางธูปไฟฟ้า9ดอก https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/1-9-i263302082-s406771347.html?spm=a2o4m.searchlist.list.1.68c43958PWcJmI&search=1


กระถางธูปไฟฟ้า3ดอก 5ดอก 9ดอกและเทียนไฟฟ้าLEDเป็นชุด ราคาถูก
5/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เครื่องซักผ้ารวน เสียแผงวงจร เปลี่ยนแผงวงจร Washing machine circuit board fail. Change circuit board
ซื้อเครื่องซักผ้าราคาถูกทุกรุ่น https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=washing+machine&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.pdp.search.go.1b6f2832Qux6wmเครื่องซักผ้ารวน เสียแผงวงจร เปลี่ยนแผงวงจร Washing machine circuit board fail. Change circuit board
4/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

AVR #3 ขาพอร์ทการทำงานของ ATMEGA16A PORT PIN SPECIAL AND ORTHER
1/8/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

AVR เบอร์ ATMEGA16 มี 40 ขา
Core processor               = AVR
Case style                      = PDIP
Input/Output                  = 32 PIN
Program Memory (ISP)    = 16 KB
EEPROM Size                  = 512 BYTE
Ram Size                        = 1 KB
Packege/Case                 = PDIP-40
Mounting Type                = Through hole
ADC BIT/Channel                   = 10 bit / 8Channel
Communication               = 1 USART , 1 SPI , 1 TWI     
Core Size                        = 8 bit
Max Speed External Clock = 16 MHz
Max Speed Internal Clock = 8 MHz

มีพอร์ทอินพุทเอาพุทแบบดิจิตอล 4 พอร์ท คือ PORTA PORTB PORTC PORTD
แต่ละพอร์ทมี 8บิท(8ขา)
4พอร์ท เท่ากับ 32ขา
แต่ละพอร์ทยังมีหน้าที่พิเศษให้ใช้งานด้วยดังตารางต่อไปนี้

PORTA มี8ขา ประกอบด้วยขา PA0 - PA7
ขาPORTA
ขาฟังค์ชันพิเศษ
PA0
ADC0 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่0
PA1
ADC1 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่1
PA2
ADC2 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่2
PA3
ADC3 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่3
PA4
ADC4 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่4
PA5
ADC5 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่5
PA6
ADC6 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่6
PA7
ADC7 ขาอินพุทสัญญาณอนาล็อกช่องที่7

PORTB มี8ขา ประกอบด้วยขา PB0 - PB7
ขาPORTB
ขาฟังค์ชันพิเศษ
PB0
T0 (ไทม์เมอร์/เคาเนอร์ และอินพุทรับสัญญาณจากภายนอกในโหมดเคาเนอร์0)
XCK (อินพุทเอาท์พุทสัญญาณนาฬิกาจากภายนอกสำหรับม๊าจูออว USART)
PB1
T1 (ไทม์เมอร์/เคาเนอร์ และอินพุทรับสัญญาณจากภายนอกในโหมดเคาเนอร์1)

PB2
AIN0 (อินพุทสัญญาณด้านบวกสำหรับม๊าจูออวเปรียบเทียบสัญญาณแอนนาล็อกอินพุท)
INT2 (อินพุทสัญญาณอินเนอรัพท์เนื่องจากสัญญาณภายนอกช่องที่2)
PB3
AIN1 (อินพุทสัญญาณด้านลบสำหรับม๊าจูออวเปรียบเทียบสัญญาณแอนนาล็อกอินพุท)
OC0 (ม๊าจูออวเปรียบเทียบค่าเอาท์พุทกับไทเมอร์/เคาเนอร์0)

PB4
SS (สัญญาณอินพุทเลือกสเลฟสำหรับบัส SPI)
PB5
MOSI (Master out Slave in สำหรับบัส SPI)
PB6
MISO (Master in Slave out สำหรับบัส SPI)
PB7
SCK (ขาสัญญาณนาฬิกาของระบบบัส SPI)


PORTC มี8ขา ประกอบด้วยขา PC0 - PC7
ขาPORTC
ขาฟังค์ชันพิเศษ
PC0
SCL (ขาสัญญาณนาฬิกาของระบบบัสอนุกรม2สายหรือI2C)
PC1
SDA (ขาสัญญาณข้อมูลอินพุทเอาท์พุทสำหรับบัสอนุกรม2สายหรือI2C)
PC2
TCK (ขาเชื่อมต่อการดีบักวงจรสัญญาณนาฬิกากับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC3
TMS (ขาเชื่อมต่อการดีบักวงจรกำหนดโหมดกับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC4
TDO (ขาเชื่อมต่อการดีบักวงจรเอาท์พุทกับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC5
TDI (ขาเชื่อมต่อการดีบักวงจรอินพุทกับการเชื่อมต่อแบบ JTAG)
PC6
TOSC1 (ไทเมอร์ออสซิลเลเดอร์ ขา1)
PC7
TOSC2 (ไทเมอร์ออสซิลเลเดอร์ ขา2)

PORTD มี8ขา ประกอบด้วยขา PD0 - PD7
ขาPORTD
ขาฟังค์ชันพิเศษ
PD0
RXD (ขาอินพุทสัญญาณสำหรับม๊าจูออว USART)
PD1
TXD (ขาเอาท์พุทสัญญาณสำหรับม๊าจูออว USART)
PD2
INT0 (อินเนอรัพท์เนื่องจากสัญญาณภายนอก ช่อง0)
PD3
INT1 (อินเนอรัพท์เนื่องจากสัญญาณภายนอก ช่อง1)
PD4
OC1B (ม๊าจูออวเปรียบเทียบสัญญาณเอาท์พุทB กับไทเมอร์/เคาเนอร์1)
PD5
OC1A (ม๊าจูออวเปรียบเทียบสัญญาณเอาท์พุทA กับไทเมอร์/เคาเนอร์1)
PD6
ICP1 (ม๊าจูออวอินพุทตรวจจับสัญญาณ กับไทเมอร์/เคาเนอร์1)
PD7
OC2 (ม๊าจูออวเปรียบเทียบค่าเอาท์พุท กับไทเมอร์/เคาเนอร์2)

ขาที่เหลืออีก8ขา
VCC
Digital supply voltage
GND
Ground Pin 11 and 31
RESET
Reset Input. A low level on this pin for longer than the minimum pulse length will generate a reset, even if the
clock is not running. The minimum pulse length is given in Table 27-2 on page 282. Shorter pulses are not
guaranteed to generate a reset.
XTAL1
Input to the inverting Oscillator amplifier and input to the internal clock operating circuit.
XTAL2
Output from the inverting Oscillator amplifier
AVCC
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even
if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter.
AREF
AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.AVR 8-bit
16KBytes of ISP (In-System Self-programmable Flash program memory)
RAM 1KBytes
EEPROM 512 Bytes, Speed 16MHz
JTAG Interface
Power-on Reset and Programmable Brown-out Detection
External Clock Max  16 MHz
Internal Calibrated RC Oscillator Max 8MHzวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

หลอดนีออนกระพริบเสีย2รูปแบบ แก้ง่ายกว่าที่คิด The fluorescent tube is blinking. Easy to fixหลอดนีออนกระพริบเสีย2รูปแบบ แก้ง่ายกว่าที่คิด The fluorescent tube is blinking. Easy to fix
29/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หลอดนีออนกระพริบเสีย2รูปแบบ แก้ง่ายกว่าที่คิด The fluorescent tube is blinking. Easy to fix
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เครื่องวัดความดัน OMRON HEM7121 #1 คู่มือและการใช้งานเบื้องต้น MANUAL AND HOW TO USE Digital Arm Blood Pressure
ซื้อเครื่องวัดความดัน OMRON HEM7121 https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/omron-hem-7121adapter-omron-i211306533-s318979213.htmlเครื่องวัดความดัน OMRON HEM7121 #1 คู่มือและการใช้งานเบื้องต้น MANUAL AND HOW TO USE Digital Arm Blood Pressure
28/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมHATARIไม่หมุนบูชหน้าติดแกนโรเตอร์ #4 ใช้ได้6วันพัดลมเสียงดังมาก ซ่อมง่ายมากไม่เสียเงิน
ซื้อพัดลม https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=FAN&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.home.search.go.590e719cn7kMwPพัดลมHATARIไม่หมุนบูชหน้าติดแกนโรเตอร์ #4 ใช้ได้6วันพัดลมเสียงดังมาก ซ่อมง่ายมากไม่เสียเงิน
28/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่แดงด้วยเม็ด #2 ผ่านไป1ปีเต็ม สูง57ซม. 25-7-2562
ซื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่เเดง https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/30-100-i353942211-s693534602.html?spm=a2o4m.searchlist.list.9.5c6ae7f4J6TuuH&search=1ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่แดงด้วยเม็ด #2 ผ่านไป1ปีเต็ม สูง57ซม. 25-7-2562
26/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่เขียว #1 ซื้อทางอินเตอร์เน็ท ปลูกด้วยกระถาง 22-7-2562
ซื้อมะม่วงหาวมะนาวโห่เขียว https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/30-50-i351656292-s687346427.html?spm=a2o4m.searchlist.list.3.5c6ae7f4S9UpDu&search=1ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่เขียว #1 ซื้อทางอินเตอร์เน็ท ปลูกด้วยกระถาง 22-7-2562
26/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEE
ปลูกมะม่วงเบาไต้ #1 ซื้อทางอินเตอร์เน็ท ปลูกด้วยยางรถยนต์ 22-7-2562ปลูกมะม่วงเบาไต้ #1 ซื้อทางอินเตอร์เน็ท ปลูกด้วยยางรถยนต์ 22-7-2562
26/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEE
ไม้ถูพื้นหมุนปั่นได้ #2 อาการไม้ถูหดสั้น แก้ไขอย่างไร
ซื้อไม้ถูพื้นหมุนปั่นได้ https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/-i233113767-s661448950.html?urlFlag=true&mp=1ไม้ถูพื้นหมุนปั่นได้ #2 อาการไม้ถูหดสั้น แก้ไขอย่างไร
26/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมHATARIไม่หมุนบูชหน้าติดแกนโรเตอร์ #3 ใช้ได้11วันไม่หมุน เปลี่ยนบู๊ชหน้าหลัง แผ่นซับนํ้ามัน เทอร์โมฟิวส์ขาด ขดลวดขาดพัดลมHATARIไม่หมุนบูชหน้าติดแกนโรเตอร์ #3 ใช้ได้11วันไม่หมุน เปลี่ยนบู๊ชหน้าหลัง แผ่นซับนํ้ามัน เทอร์โมฟิวส์ขาด ขดลวดขาด
26/7/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้