วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

MCS51 #24 เลขฐานที่ต้องใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ Numeral system. must be used in the microcontroller
รายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX52.H>

#define PX P2

void DELAY_MS(unsigned int TIME);

void main()

while(1)
{
PX=0X00;
DELAY_MS(500);
PX=0XFF;
DELAY_MS(500);
}
}
void DELAY_MS(unsigned int TIME)//DELAY HAVE INPUT

  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<TIME;i++)
  {
    for(j=0;j<111;j++);
  }

}

MCS51 #24 เลขฐานที่ต้องใช้ในไมโครคอนโทรลเลอร์ Numeral system. must be used in the microcontroller
1/12/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #22 เปลี่ยนชื่อในไฟล์ง่ายๆด้วย REPLACE หรือเปลื่ยนชื่อด้วยคำสั่ง define เพืยงบรรทัดเดียวมีผลทั้งไฟล์
รายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX52.H>

#define PX P2

void DELAY_MS(unsigned int TIME);

void main()

while(1)
{
PX=0X00;
DELAY_MS(500);
PX=0XFF;
DELAY_MS(500);
}
}
void DELAY_MS(unsigned int TIME)//DELAY HAVE INPUT

  unsigned int i,j;
  for(i=0;i<TIME;i++)
  {
    for(j=0;j<111;j++);
  }

}วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #18 คำสั่งสแตนบาย รอการขัดจังหวะ หรือรอการผิดเงื่อนไข STANDBY FOR INTERRUPT
รายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX52.H>

void main()

P1=0X01;
for(;;);

}MCS51 #18 คำสั่งสแตนบาย รอการขัดจังหวะ หรือรอการผิดเงื่อนไข STANDBY FOR INTERRUPT
29/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEปลูกมะม่วงเบาไต้ #2 ปลูกได้4เดือนได้กินแล้ว 27-11-2562
ซื้อมะม่วงเบาไต้ https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/100-45-60cm-1-kerry-i531588441-s958556799.html?spm=a2o4m.searchlist.list.37.79015b6b6wD0tx&search=1ปลูกมะม่วงเบาไต้ #2 ปลูกได้4เดือนได้กินแล้ว 27-11-2562
29/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEE
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #17 sfr sbit defined คือการประกาศโดยคอมไพเลอร์ อยู่ตรงไหน WHAT MEAN AND WHERE ARE BEING

รายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX51.H>

sbit SWITCH=P2^4;
sbit LED=P2^7;

void main()
while(1)
{
if(SWITCH==0)
{
LED=1;
}
else if(SWITCH==1)
LED=0;
}
}


MCS51 #17 sfr sbit defined คือการประกาศโดยคอมไพเลอร์ อยู่ตรงไหน WHAT MEAN AND WHERE ARE BEING
28/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แม่เหล็กงมของ 37KG N52 Recovery Magnet Strong Sea Fishing Diving Treasure Hunting 42x40mm
ซื้อแม่เหล็กงมของ 37KG N52 https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/37kg-n52-recovery-magnet-strong-sea-fishing-diving-treasure-hunting-42x40mm-i255770597-s394485499.html?spm=a2o4m.searchlist.list.1.77535a94I1JCXA&search=1แม่เหล็กงมของ 37KG N52 Recovery Magnet Strong Sea Fishing Diving Treasure Hunting 42x40mm
23/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
MCS51 #16 การประกาศRAMภายใน bdata data idata code. INTERNAL DATA MEMORY. RAMรายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX51.H>

sbit SWITCH=P2^4;
sbit LED=P2^7;

void main()
while(1)
{
if(SWITCH==0)
{
LED=1;
}
else if(SWITCH==1)
LED=0;
}
}

MCS51 #16 การประกาศRAMภายใน bdata data idata code. INTERNAL DATA MEMORY. RAM
23/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #13 ROM RAM คืออะไร ทำงานอย่างไร HOW ABOUT ROM RAM WORK AT89S52
รายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX51.H>

sbit SWITCH=P2^4;
sbit LED=P2^7;

void main()
while(1)
{
if(SWITCH==0)
{
LED=1;
}
else if(SWITCH==1)
LED=0;
{
}
}
}

MCS51 #13 ROM RAM คืออะไร ทำงานอย่างไร HOW ABOUT ROM RAM WORK AT89S52
20/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEEวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #12 INPUT OUTPUT คืออะไร WHAT IS INPUT OUTPUT MEAN FOR MICROCONTROLLER MCU
รายการอุปกรณ์
///////////////////////////////////////////////

SOURCE CODE 

#include <REGX51.H>

sbit SWITCH=P2^4;
sbit LED=P2^7;

void main()
while(1)
{
if(SWITCH==0)
{
LED=1;
}
else if(SWITCH==1)
LED=0;
{
}
}
}
MCS51 #12 INPUT OUTPUT คืออะไร WHAT IS INPUT OUTPUT MEAN FOR MICROCONTROLLER MCU

18/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เลิกเครื่องซักผ้า ตู้นํ้า 16ปีแห่งความหลัง Stop washing machine, water closet, 16 years of past
ซื้อเครื่องซักผ้าอะไหล่PANASONIC  https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=PANASONIC+WASHING+MACHINE&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlistbrand.search.go.74401ebcQp5HRFเลิกเครื่องซักผ้า ตู้นํ้า 16ปีแห่งความหลัง Stop washing machine, water closet, 16 years of past
16/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
กุญแจไขไม่ออก ใช้นํ้ามัน SONAX ก็ออกได้อย่างง่ายดาย Lock key not work. Easy to repairกุญแจไขไม่ออก ใช้นํ้ามัน SONAX ก็ออกได้อย่างง่ายดาย Lock key not work. Easy to repair
16/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #10 MACHINE CYCLE คืออไร 1MACHINE CYCLE เท่ากับ 1นับMCS51 #10 MACHINE CYCLE คืออไร 1MACHINE CYCLE เท่ากับ 1นับ
15/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

MCU = ไมโครคอนโทรลเลอร์

MACHINE CYCLE คืออไร
MACHINE CYCLE คือ การนับของMCU

MACHINE CYCLE คือ ช่วงเวลาในการนับของ MCU

1 MACHINE CYCLE คือ 1นับของ MCU
ตระกูลMCS51 = 12 CLOCK ต่อ1นับ
แต่มีบางเบอร์ที่สามารถตั้งค่าให้เป็น 6CLOCKต่อ1นับได้
เช่นเบอร์ AT89C51RD2, AT89C51ED2
ตระกูลPIC = 4 CLOCK ต่อ1นับ
ตระกูลAVR = 1 CLOCK ต่อ1นับ (เร็วที่สุด)

ยกตัวอย่างเช่น AT89S52 = 12 CLOCK ต่อ1นับ
หมายความว่า ถ้าใช้CRYSTAL 12MHZ การนับของMCUจะใช้ความถี่1MHZต่อ1นับ
สูตรหาค่าเวลาในการนับ T = 1/F
1/1MHZ = 1Us
= การนับของMCU 1ครั้งจะใช้เวลา 1uS , ถ้านับ10ครั้งก็ใช้เวลา10uS
ส่วนการทำงานของMCU 1ครั้งจะใช้จำนวนMACHINE CYCLEไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับคำสั่งว่ายากง่ายแค่ไหน หรือซับซ้อนแค่ไหน

ดังนั้นการทำงานของตระกูลAVRจึงทำงานเร็วกว่า PIC และ MCS51
แต่ข้อเสียของตระกูลAVR จะทำงานอย่างน้อยต้องใช้2MACHINE CYCLE
ในขณะที่PICและMCS51 จะใช้เพียง1MACHINE CYCLE หรือ1นับเท่านั้นตัวต่อรถบ้านและอื่นๆ สำหรับเด็ก3ขวบขึ้นไป
ซื้อตัวต่อรถบ้าน https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/products/igootech-building-sets-block-300-free-exquisite-album-no-box-i247748061-s381481262.html?ตัวต่อรถบ้านและอื่นๆ สำหรับเด็ก3ขวบขึ้นไป
15/11/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ #1 คู่มือการใช้งาน LG อินเวอร์เตอร์กับธรรมดา วัดไฟกระแสกินมากกว่ากัน INVERTER MEASUREMENTตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ #1 คู่มือการใช้งาน LG อินเวอร์เตอร์กับธรรมดา วัดไฟกระแสกินมากกว่ากัน INVERTER MEASUREMENT 
14/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

เชิญชมวีดีโอครับ
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แอร์LG IQ10 #3 แอร์ไม่เย็นนอนเริ่มร้อน ล้างแอร์แบบง่ายสุด สาเหตุหลักที่ทำให้แอร์ไม่เย็น10พย2562

ซื้อAIR https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=air+conditioner+&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.219213adW7g8xC


แอร์LG IQ10 #3 แอร์ไม่เย็นนอนเริ่มร้อน ล้างแอร์แบบง่ายสุด สาเหตุหลักที่ทำให้แอร์ไม่เย็น10พย2562
10/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

MCS51 #5 ขั้นตอนให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้MICROCONTROLLER WORK PROCEEDMCS51 #5 ขั้นตอนให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใช้งานได้MICROCONTROLLER WORK PROCEED
10/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MCS51 #6 AT89S52 24PU วัดไฟและกระแส SINK SOURCE วัดความถี่CRYSTAL หาค่าความต้านทานใน
MCS51 #6 AT89S52 24PU วัดไฟและกระแส SINK SOURCE วัดความถี่CRYSTAL หาค่าความต้านทานใน
9/11/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

AT89S52 24PU มี 4PORT
PORTละ8ขา รวม32ขา
ทดสอบที่ไฟ5V , CRYSTAL 12MHZ
PORTเขียนย่อว่า P

กระแสSINKวัดที่ขาPORTของAT89S52ได้0Vขณะไม่มีLOAD
กระแสSINKของPORT = P0,P1,P2,P3
P0 แต่ละขามี 28mA = ความต้านทานภายในAT89S52=178Ω
P1 แต่ละขามี 18.6mA = ความต้านทานภายในAT89S52=268Ω
P2 แต่ละขามี 18.6mA = ความต้านทานภายในAT89S52=268Ω
P3 แต่ละขามี 18.6mA = ความต้านทานภายในAT89S52=268Ω

กระแสSOURCEวัดที่ขาPORTของAT89S52ได้4.99V 
ยกเว้นPORT0 จะได้ 1.0V-1.3V
กระแสSOURCEของPORT = P0,P1,P2,P3
P0 แต่ละขามี 0uA , 1-1.3V
P1 แต่ละขามี 22-42uA , 4.99V 
P2 แต่ละขามี 22uA , 4.99V   
P3 แต่ละขามี 45-65uA , 4.99V   

ขา40 VCC = 5.00V
ขา31 EA/VPP = 5.00V ถ้า5Vใช้หน่วยความจำภายใน
                                ถ้า0Vใช้หน่วยความจำภายนอก
ขา30 ALE/PROG = 1.67V
ขา29 PSEN = 5.00V
ขา20 GND =0V
ขา18 XTAL2 =2.46V วัดความถี่ CRYSTAL 12MHZได้11.99MHZ
ขา19 XTAL1 =2.18V วัดความถี่ได้ 0 HZ
ขา9 RST =0V

ถ้าLED1.7V จะให้กินกระแส8mA ต้องใช้ความต้านทานเท่าไร
สูตรหาความต้านทาน R=V/I
5V-1.7V= 3.3V
3.3V/8mA
= 412.5Ω - 178Ω =ต้องใช้ความต้านทาน 234.5Ω
= 412.5Ω - 268 =ต้องใช้ความต้านทาน 144.5Ω

สูตรหาวัตต์ของตัวต้านทาน P=V*I
3.3V/412.5Ω*234.5*8mA = 15.008mW