วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การวัดไฟกระแสตรงVDCด้วยไขควงวัดไฟดิจิทอลTOTAL DC MEASUREMENT SCREWDRIVER VOLTAGE TESTER

การวัดไฟกระแสตรงVDCด้วยไขควงวัดไฟดิจิทอลTOTAL DC MEASUREMENT SCREWDRIVER VOLTAGE TESTER
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การวัดไฟกระแสตรงVDCด้วยไขควงวัดไฟดิจิทอลTOTAL DC MEASUREMENT SCREWDRIVER VOLTAGE TESTER

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้การวัดหาสายLINEหรือสายLหรือสายที่มีไฟด้วยไขควงวัดไฟTOTAL FIND OUT LINE 220VAC

การวัดหายสาLINEหรือสายLหรือสายที่มีไฟด้วยไขควงวัดไฟTOTAL FIND OUT LINE 220VAC
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การวัดหายสาLINEหรือสายLหรือสายที่มีไฟด้วยไขควงวัดไฟTOTAL FIND OUT LINE 220VAC

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

การวัดหาสายไฟบ้าน220VACขาดด้วยไขควงวัดไฟTOTAL DETECTER BREAK POINT OF WIRE

การวัดหาสายไฟบ้าน220VACขาดด้วยไขควงวัดไฟTOTAL DETECTER BREAK POINT OF WIRE
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การวัดหาสายไฟบ้าน220VACขาดด้วยไขควงวัดไฟTOTAL DETECTER BREAK POINT OF WIRE

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้

TOTALไขควงวัดไฟดิจิทอล #1 คู่มือและการใช้งานจริง Digital Screwdriver Voltage Test Pen MANUAL AND USE

TOTALไขควงวัดไฟดิจิทอล #1 คู่มือและการใช้งานจริง Digital Screwdriver Voltage Test Pen MANUAL AND USE
19/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
TOTALไขควงวัดไฟดิจิทอล #1 คู่มือและการใช้งานจริง Digital Screwdriver Voltage Test Pen MANUAL AND USE

การใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งแตะถูกตัวนำไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เสียชีวิตได้วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รูปสัญญาณกระแสสลับเตาไฟฟ้าอินฟาเรดจีนวัดด้วยMT8206 ACA MEASURMENT INFRARED COOKER

รูปสัญญาณกระแสสลับเตาไฟฟ้าอินฟาเรดจีนวัดด้วยMT8206 ACA MEASURMENT INFRARED COOKER
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณกระแสสลับเตาไฟฟ้าอินฟาเรดจีนวัดด้วยMT8206 ACA MEASURMENT INFRARED COOKER
รูปสัญญาณกระแสตรงDCAหม้อปรับไฟ30Vวัดด้วยMT8206 DCA SIGNAL MEASUREMENT PWR30V

รูปสัญญาณกระแสตรงDCAหม้อปรับไฟ30Vวัดด้วยMT8206 DCA SIGNAL MEASUREMENT PWR30V
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณกระแสตรงDCAหม้อปรับไฟ30Vวัดด้วยMT8206 DCA SIGNAL MEASUREMENT PWR30VรูปสัญญาณไฟตรงVDCวัดด้วยMT8206 VDC SIGNAL MEASUREMENT

รูปสัญญาณไฟตรงVDCวัดด้วยMT8206 VDC SIGNAL MEASUREMENT
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณไฟตรงVDCวัดด้วยMT8206 VDC SIGNAL MEASUREMENT
เทคนิคหาคลิปYOUTUBEที่เคยดู คลิปหายไปไหน ประวัติการค้นหา SEARCH HISTORY. HOW TO FIND VIDEO

เทคนิคหาคลิปYOUTUBEที่เคยดู คลิปหายไปไหน ประวัติการค้นหา SEARCH HISTORY. HOW TO FIND VIDEO
18/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคหาคลิปYOUTUBEที่เคยดู คลิปหายไปไหน ประวัติการค้นหา SEARCH HISTORY. HOW TO FIND VIDEO

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

MT8206 #2 การใช้งานออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน HOW TO USE OSCILOSCOPE AND MULTIMETER 2 IN 1

MT8206 #2 การใช้งานออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน HOW TO USE OSCILOSCOPE AND MULTIMETER 2 IN 1
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
MT8206 #2 การใช้งานออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน HOW TO USE OSCILOSCOPE AND MULTIMETER 2 IN 1ซื้อMT8206 https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=MT8206&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.searchlist.search.go.14691f36JZCz8I

รูปสัญญาณที่ออกมาจากมิเตอร์AN8008วัดด้วยMT8206 AN8008 SIGNAL GENERATER

รูปสัญญาณที่ออกมาจากมิเตอร์AN8008วัดด้วยMT8206 AN8008 SIGNAL GENERATER
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณที่ออกมาจากมิเตอร์AN8008วัดด้วยMT8206 AN8008 SIGNAL GENERATER

รูปสัญญาณไฟACไฟบ้าน220Vวัดด้วยMT8206เทียบกับสีสายไฟนํ้าตาลฟ้า. 220VAC SINE WAVE. BROWN AND BLUE RELATIVELY

รูปสัญญาณไฟACไฟบ้าน220Vวัดด้วยMT8206เทียบกับสีสายไฟนํ้าตาลฟ้า. 220VAC SINE WAVE. BROWN AND BLUE RELATIVELY
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณไฟACไฟบ้าน220Vวัดด้วยMT8206เทียบกับสีสายไฟนํ้าตาลฟ้า. 220VAC SINE WAVE. BROWN AND BLUE RELATIVELY

รูปสัญญาณลำโพงกลับด้านวัดด้วยMT8206 SPEAKER SIGNAL REVERSE

รูปสัญญาณลำโพงกลับด้านวัดด้วยMT8206 SPEAKER SIGNAL REVERSE
17/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รูปสัญญาณลำโพงกลับด้านวัดด้วยMT8206 SPEAKER SIGNAL REVERSE

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

MT8206 #1 คู่มือการใช้งาน ออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน OSCILOSCOPE AND MULTIMETER MANUAL

MT8206 #1 คู่มือการใช้งาน ออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน OSCILOSCOPE AND MULTIMETER MANUAL
14/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
MT8206 #1 คู่มือการใช้งาน ออสซิลโลสโคปและมิเตอร์ในตัวเดียวกัน OSCILOSCOPE AND MULTIMETER MANUAL

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คาลิเปอร์จีน #4 อาการตัวเลขหาย ถอดถ่านตัวเลขก็กลับมา CALIPER The numbers disappear. Remove the battery.

คาลิเปอร์จีน #4 อาการตัวเลขหาย ถอดถ่านตัวเลขก็กลับมา CALIPER The numbers disappear. Remove the battery.
13/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์จีน #4 อาการตัวเลขหาย ถอดถ่านตัวเลขก็กลับมา CALIPER The numbers disappear. Remove the battery.


คาลิเปอร์จีน #3 อาการตัวเลขกระพริบ ถ่านหมด CALIPER Numbers flashing, the batteries run out

คาลิเปอร์จีน #3 อาการตัวเลขกระพริบ ถ่านหมด CALIPER Numbers flashing, the batteries run out
13/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์จีน #3 อาการตัวเลขกระพริบ ถ่านหมด CALIPER Numbers flashing, the batteries run out


คาลิเปอร์จีน #2 ผ่าดูข้างในมีอะไร CALIPER DIGITAL. WHAT INSIDE

คาลิเปอร์จีน #2 ผ่าดูข้างในมีอะไร CALIPER DIGITAL. WHAT INSIDE
13/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
คาลิเปอร์จีน #2 ผ่าดูข้างในมีอะไร CALIPER DIGITAL. WHAT INSIDE

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #2 ขั้วผอมหลวมติดๆดับๆใช้งานไม่ได้จริง แนะนำอย่าซื้อ PROBE NEEDLE NOT WORK

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #2 ขั้วผอมหลวมติดๆดับๆใช้งานไม่ได้จริง แนะนำอย่าซื้อ PROBE NEEDLE NOT WORK
10/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สายมิเตอร์ปลายเข็ม #2 ขั้วผอมหลวมติดๆดับๆใช้งานไม่ได้จริง แนะนำอย่าซื้อ PROBE NEEDLE NOT WORK
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นาฬิกาปลุกราคา49บาท ผ่านมาตรฐาน CE Alarm clock, price 49 baht. CE

นาฬิกาปลุกราคา49บาท ผ่านมาตรฐาน CE Alarm clock, price 49 baht. CE
9/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
นาฬิกาปลุกราคา49บาท ผ่านมาตรฐาน CE Alarm clock, price 49 baht. CE

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ คู่มือและการใช้งาน Inclinometer Manual and how to use it

เครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ คู่มือและการใช้งาน Inclinometer Manual and how to use it
8/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ คู่มือและการใช้งาน Inclinometer Manual and how to use it

ซื้อเครื่องวัดมุมแผงโซล่าเซลล์ https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/-i280510915-s454010721.html?urlFlag=true&mp=1
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #1 ดู#2ก่อนไม่น่าซื้อ แบบมีเครื่องหมายCEรับรอง กับไม่มีการรับรอง ต่างกันอย่างไร

สายมิเตอร์ปลายเข็ม #1 ดู#2ก่อนไม่น่าซื้อ แบบมีเครื่องหมายCEรับรอง กับไม่มีการรับรอง ต่างกันอย่างไร
7/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สายมิเตอร์ปลายเข็ม #1 ดู#2ก่อนไม่น่าซื้อ แบบมีเครื่องหมายCEรับรอง กับไม่มีการรับรอง ต่างกันอย่างไร

ซ่อมขาแว่น ป้องกันขาแว่นเสียหาย แว่น ESS. Repairing and preventing the the glasses legs from becoming damaged

ซ่อมขาแว่น ป้องกันขาแว่นเสียหาย แว่น ESS. Repairing and preventing the the glasses legs from becoming damaged
7/5/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ซ่อมขาแว่น ป้องกันขาแว่นเสียหาย แว่น ESS. Repairing and preventing the the glasses legs from becoming damaged

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

เทคนิคต่อสายไฟให้แบตเตอรี่หรือถ่านหมดพร้อมกัน The batteries is evenly discharged for all.

เทคนิคต่อสายไฟให้แบตเตอรี่หรือถ่านหมดพร้อมกัน The batteries is evenly discharged for all.
30/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคต่อสายไฟให้แบตเตอรี่หรือถ่านหมดพร้อมกัน The batteries is evenly discharged for all.
การต่อรางถ่านแบบเลือกได้ อนุกรมและขนาน 18650 BOX HOLDER CASE. HOW TO WIRE SERIES AND PARALLEL

การต่อรางถ่านแบบเลือกได้ อนุกรมและขนาน 18650 BOX HOLDER CASE. HOW TO WIRE SERIES AND PARALLEL
30/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การต่อรางถ่านแบบเลือกได้ อนุกรมและขนาน 18650 BOX HOLDER CASE. HOW TO WIRE SERIES AND PARALLEL

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

รีเลย์โมดูลทำงานเริ่มต้นกี่โวลท์ ถ้าป้อนไฟ30Vพังหรือไม่ RELAY MODULE WORK. VOLT MIN MAX

รีเลย์โมดูลทำงานเริ่มต้นกี่โวลท์ ถ้าป้อนไฟ30Vพังหรือไม่ RELAY MODULE WORK. VOLT MIN MAX
29/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
รีเลย์โมดูลทำงานเริ่มต้นกี่โวลท์ ถ้าป้อนไฟ30Vพังหรือไม่ RELAY MODULE WORK. VOLT MIN MAXวันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

RELAY #2 การทำงานรีเลย์โมดูล4ช่อง สาเหตุต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่ง VCC JDVCC RELAY 4 CHANNEL

RELAY #2 การทำงานรีเลย์โมดูล4ช่อง สาเหตุต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่ง
VCC JDVCC RELAY 4 CHANNEL
27/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
RELAY #2 การทำงานรีเลย์โมดูล4ช่อง สาเหตุต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ2แหล่ง
VCC JDVCC RELAY 4 CHANNEL
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

หน้าสัมผัสรีเลย์ 10A250VAC 10A30VDC ทำไมVDCได้น้อยกว่าVAC WHY RELAY CONTACT. VDC LESS THAN VAC

หน้าสัมผัสรีเลย์ 10A250VAC 10A30VDC ทำไมVDCได้น้อยกว่าVAC WHY RELAY CONTACT. VDC LESS THAN VAC
25/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หน้าสัมผัสรีเลย์ 10A250VAC 10A30VDC ทำไมVDCได้น้อยกว่าVAC WHY RELAY CONTACT. VDC LESS THAN VAC

ไฟฟ้า
ไฟฟ้า


เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC.Maximum safetyเทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC. Maximum safety

เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC. Maximum safety
25/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคการทำงานกับไฟ220VACหรือไฟบ้านให้ปลอดภัยสูงสุด Techniques for working with 220VAC. Maximum safety

การทำงานกับไฟ220VAC ต้องใส่รองเท้า
ถ้าสัมผัสสายไฟเส้นเดียว ไฟก็จะไม่สามารถดูดเรา
แต่ต้องไม่มีส่วนอื่นของร่างกายสัมผัสถูกตัวนำไฟฟ้าอื่นๆอีก
เช่น เหล็ก ปูน ดิน น้ำ
ถ้าเราสัมผัสสายไฟพร้อมกัน2เส้น
ไฟก็จะย่างเราสุก และทำให้เราเสียชีวิตในที่สุด

RELAY #1 ผ่าการทำงานรีเลย์ 4ขา5ขา อ่านข้อมูลรีเลย์อย่างไร ALL ABOUT OF RELAY. DISSECT. RELAY WORKING

RELAY #1 ผ่าการทำงานรีเลย์ 4ขา5ขา อ่านข้อมูลรีเลย์อย่างไร ALL ABOUT OF RELAY. DISSECT. RELAY WORKING
25/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
RELAY #1 ผ่าการทำงานรีเลย์ 4ขา5ขา อ่านข้อมูลรีเลย์อย่างไร ALL ABOUT OF RELAY. DISSECT. RELAY WORKINGวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย SOLAR CELL PV. THE BEST ANGLE IN THAILAND

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย SOLAR CELL PV. THE BEST ANGLE IN THAILAND
19/4/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย SOLAR CELL PV. THE BEST ANGLE IN THAILAND

แผงโซล่าเซลล์ควรหันไปทิศใดในประเทศไทย

ในวันหนึ่งๆ โลกจะหมุนรอบตัวเองคือหมุนรอบเส้นศูนย์สูตร
จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
ดังนั้นประเทศที่ใกล้เส้นศูนย์สูตร
จะได้รับแสงแดด ที่มากกว่าประเทศที่อยู่ไกลเส้นศูนย์สูตร
ประเทศที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร จะได้รับแสงแดดมากที่สุด

ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรมาก
คืออยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรประมาณ 15องศา
ทำให้ได้รับปริมาณแสงแดดมาก เกือบทั้งปี
และเป็นประเทศที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตรงหัวของเราได้

ประเทศไทยอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรขึ้นมา
ดังนั้นดวงอาทิตย์ในประเทศไทย
เราจะสามารถสังเกตุว่าขึ้นจากทิศตะวันออก
แล้วอ้อมไปหาทางทิศใต้ จากนั้นก็มาตกที่ทิศตะวันตก

ดังนั้นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย
ต้องหันไปทางทิศใต้จึงจะดีที่สุด เช่น
    จังหวัดที่อยู่ทางทิศเหนือ
จะอยู่ไกลจากเส้นศูนย์สูตรมากกว่าจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้
ดังนั้นการทำมุมของแผงโซล่าเซลล์ของจังหวัดทางทิศเหนือ
จะต้องเอียงแผงมากกว่าจังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้
    ส่วนประเทศที่อยู่บนเส้นศูนย์สูตร ไม่ต้องตั้งเอียง
คือตั้งราบไปกับพื้นโลก คือ 0องศา
และจะเป็นประเทศที่ได้รับแสงแดดมากที่สุด

    จังหวัดที่อยู่ทางทิศใต้
จะอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรมากกว่าทิศเหนือ
ดังนั้นจึงสามารถผลิตไฟจากแผงโซล่าเซลล์ได้มากกว่าทิศเหนือ

การตั้งแผงโซล่าเซลล์ในประเทศไทย
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศใต้จะผลิตไฟตั้งแต่06.00น.ถึง18.00น.
ผลิตไฟ12ชม. ผลิตได้ 100%
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศเหนือจะผลิตไฟตั้งแต่06.00น.ถึง18.00น.
ผลิตไฟ12ชม. ผลิตได้ 80%
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศตะวันออกจะผลิตไฟตั้งแต่06.00น.ถึง17.00น.
ผลิตไฟ11ชม. ผลิตได้ 91%
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตไฟได้ 84%
ตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตไฟได้ 98%
  ถ้าแผงเอียงไปทางทิศตะวันตกจะผลิตไฟตั้งแต่07.00น.ถึง18.00น.
ผลิตไฟ11ชม. ผลิตได้ 90%
ตะวันตกเฉียงเหนือ ผลิตไฟได้ 84%
ตะวันตกเฉียงใต้ ผลิตไฟได้ 97%

แผงเอียง30องศา ลำดับทิศที่ผลิตไฟ จากดีที่สุดไปแย่ที่สุด คือ
1 หันหน้าไปทางทิศใต้                      ได้ 100% ดีที่สุดเป็นตัวตั้ง
2 หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    ได้ 98%
3 หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้      ได้ 97%
4 หันหน้าไปทางทิศตะวันออก              ได้ 91%
5 หันหน้าไปทางทิศตะวันตก                ได้ 90%
6 หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ 84%
7 หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   ได้ 84%
8 หันหน้าไปทางทิศเหนือ                    ได้ 80% แย่ที่สุด

แผงเอียงไปทางทิศใต้30องศา ผลิตไฟ100%
ผลิตไฟตั้งแต่06.00-18.00
=12ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย40%
=12*0.4
=ผลิตไฟเต็มที่ 4.8 ชม.

แผงเอียงไปทางทิศตะวันออกผลิตไฟ91%
ผลิตไฟตั้งแต่06.00-17.00
=11ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย40%
=11*0.4
=ผลิตไฟเต็มที่ 4.4 ชม.

แผงเอียงไปทางทิศตะวันตกผลิตไฟ90%
ผลิตไฟตั้งแต่07.00-18.00
=11ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย40%
=11*0.4
=ผลิตไฟเต็มที่ 4.4 ชม.

แผงเอียงไปทางทิศเหนือ30องศา ผลิตไฟแย่สุดได้เพียง 80%
ผลิตไฟตั้งแต่06.00-18.00
=12ชม.*แสงแแดดเฉลี่ย33% เพราะหันหลังให้ดวงอาทิตย์
=12*0.33
=ผลิตไฟเต็มที่ 4 ชม.

ดังนั้นก็เอาความสะดวกของทิศหลังคาเราก็แล้วกัน
แต่จะต้องไม่ให้มีอะไรมาบังแดดเช่น เงาต้นไม้
จงใช้แผงโซล่าเซลล์ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องทิศมากนัก

ส่วนการตั้งองศาของแผงหน้าร้อน หน้าหนาว หน้าฝน
การเอียงองศาเพื่อตั้งฉากกับแดดก็ไม่เท่ากัน

มุมเอียงที่ดีที่สุด หรือค่ากลางคือ 15องศา
ประเทศไทยมีมุมเอียงแผงโซล่าเซลล์ที่สามารถรับได้
เพื่อความสะดวก เริ่มได้ตั้งแต่0องศา ถึง 30องศา
เอียงมุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์จะได้กระแสไฟฟ้า100%
ถ้าตั้งเอ๊ยงไม่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์แต่ยังอยู่ในช่วง0องศาถึง30องศา
ก็จะได้กระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 97.3% ซึ่งเป็นค่าที่รับได้
และอีกอย่างคือหน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว มุมเอียงตั้งฉากกับดวงอาทิตย์
ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้วย

มุมเอียงของแต่ละจังหวัด
สงขลา = เอียงแผงประมาณ 6.9 องศา  เกือบเป็นแนวนอน
กรุงเทพ = เอียงแผงประมาณ 13.7 องศา
ขอนแก่น = เอียงแผงประมาณ 16.4 องศา
เชียงใหม่ = เอียงแผงประมาณ 18.7 องศา

ถ้าหากต้องการทราบมุมที่เหมาะสมสำหรับการติดตั้ง
เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งปี
เราสามารถใช้ตำแหน่ง GPS
โดยเข้าไปในเว็บไซต์ของ NASA เพื่อคำนวณให้เราได้