วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #1 วัดความร้อนและกระแสเท่าไร INFARED COOKER. TEMPERATURE. AMPERE

เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #1 วัดความร้อนและกระแสเท่าไร INFARED COOKER. TEMPERATURE. AMPERE
23/11/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เตาไฟฟ้าอินฟาเรด #1 วัดความร้อนและกระแสเท่าไร INFARED COOKER. TEMPERATURE. AMPERE


เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: