วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

มิเตอร์FLUKEฟิวส์ขาด ดัดแปลงฟิวส์หางหนูราคาถูกใส่ได้ไม่พัง ADAPT CHEAP FUSE FOR FLUKE NO RUIN

มิเตอร์FLUKEฟิวส์ขาด ดัดแปลงฟิวส์หางหนูราคาถูกใส่ได้ไม่พัง ADAPT CHEAP FUSE FOR FLUKE NO RUIN
31/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
มิเตอร์FLUKEฟิวส์ขาด ดัดแปลงฟิวส์หางหนูราคาถูกใส่ได้ไม่พัง ADAPT CHEAP FUSE FOR FLUKE NO RUIN


วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

พัดลมตั้งตรงไม่ได้ ส่ายตลอด ชุดเกียร์บ๊อกหัก สาเหตุที่หัก FAN NO STRAIGHT. WHY GEAR BOX BROKEN

พัดลมตั้งตรงไม่ได้ ส่ายตลอด ชุดเกียร์บ๊อกหัก สาเหตุที่หัก FAN NO STRAIGHT. WHY GEAR BOX BROKEN
28/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมตั้งตรงไม่ได้ ส่ายตลอด ชุดเกียร์บ๊อกหัก สาเหตุที่หัก FAN NO STRAIGHT. WHY GEAR BOX BROKEN

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้
วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

ARDUINO KEYPAD4X4 KEYBOARD SERIAL #2 SOURCE CODE EXPLAIN

ARDUINO KEYPAD4X4 KEYBOARD SERIAL #2 SOURCE CODE EXPLAIN
27/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINO KEYPAD4X4 KEYBOARD SERIAL #2 SOURCE CODE EXPLAIN

รายการอุปกรณ์


/////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Keypad.h>

//2dimension array save the keypad characters
char KEY[4][4] =
{
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};

byte ROW[4]={9, 8, 7, 6};//CONNECT ROW PINOUTS OF KEYPAD
byte COL[4]={5, 4, 3, 2};//CONNECT COLUMN PINOUTS OF KEYPAD

/*In code, use Keypad class provided by the Keypad library to operate keypad. The following is to
instantiate a keypad object, and the last two parameter represents the number of the row and column of the
keypad*/
Keypad KPAD=Keypad(makeKeymap(KEY),ROW,COL,4,4);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);//INITIALIZE SERIAL PORT. SET BAUD RATE 9600
 Serial.println("TEST KEYPAD!");//PRINT "TEST KEYPAD!"
}

void loop()
{
char PRESS = KPAD.getKey();
if (PRESS)
{
 Serial.print(PRESS);
}
}
วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

การต่อสายKEYPADอย่างไรไม่พัง เขียนคำสี่งผิดอาจพังได้ HOW TO CONNECT AND COMMAND KEYPAD NOT BROKEN

การต่อสายKEYPADอย่างไรไม่พัง เขียนคำสี่งผิดอาจพังได้ HOW TO CONNECT AND COMMAND KEYPAD NOT BROKEN
26/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
การต่อสายKEYPADอย่างไรไม่พัง เขียนคำสี่งผิดอาจพังได้ HOW TO CONNECT AND COMMAND KEYPAD NOT BROKEN


รายการอุปกรณ์
/////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Keypad.h>

//2dimension array save the keypad characters
char KEY[4][4] =
{
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};

byte ROW[4]={9, 8, 7, 6};//CONNECT ROW PINOUTS OF KEYPAD
byte COL[4]={5, 4, 3, 2};//CONNECT COLUMN PINOUTS OF KEYPAD

/*In code, use Keypad class provided by the Keypad library to operate keypad. The following is to
instantiate a keypad object, and the last two parameter represents the number of the row and column of the
keypad*/
Keypad KPAD=Keypad(makeKeymap(KEY),ROW,COL,4,4);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);//INITIALIZE SERIAL PORT. SET BAUD RATE 9600
 Serial.println("TEST KEYPAD!");//PRINT "TEST KEYPAD!"
}

void loop()
{
char PRESS = KPAD.getKey();
if (PRESS)
{
 Serial.print(PRESS);
}
}
ARDUINO KEYPAD4X4 KEYBOARD SERIAL #1 คีย์แพด คีย์บอร์ดแสดงผลออกจอคอม

ARDUINO KEYPAD4X4 KEYBOARD SERIAL #1 คีย์แพด คีย์บอร์ดแสดงผลออกจอคอม
26/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINO KEYPAD4X4 KEYBOARD SERIAL #1 คีย์แพด คีย์บอร์ดแสดงผลออกจอคอม

รายการอุปกรณ์
/////////////////////////////////////////////////////////////////

#include <Keypad.h>

//2dimension array save the keypad characters
char KEY[4][4] =
{
 {'1', '2', '3', 'A'},
 {'4', '5', '6', 'B'},
 {'7', '8', '9', 'C'},
 {'*', '0', '#', 'D'}
};

byte ROW[4]={9, 8, 7, 6};//CONNECT ROW PINOUTS OF KEYPAD
byte COL[4]={5, 4, 3, 2};//CONNECT COLUMN PINOUTS OF KEYPAD

/*In code, use Keypad class provided by the Keypad library to operate keypad. The following is to
instantiate a keypad object, and the last two parameter represents the number of the row and column of the
keypad*/
Keypad KPAD=Keypad(makeKeymap(KEY),ROW,COL,4,4);

void setup()
{
 Serial.begin(9600);//INITIALIZE SERIAL PORT. SET BAUD RATE 9600
 Serial.println("TEST KEYPAD!");//PRINT "TEST KEYPAD!"
}

void loop()
{
char PRESS = KPAD.getKey();
if (PRESS)
{
 Serial.print(PRESS);
}
}

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

ARDUINO KEYPAD IN LIBRARY ลง KEYPAD ในไลบรารี

ARDUINO KEYPAD IN LIBRARY ลง KEYPAD ในไลบรารี
25/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINO KEYPAD IN LIBRARY ลง KEYPAD ในไลบรารี

KEYPAD 4X4 16ปุ่ม ทำไมใช้สายแค่8เส้น ข้างในมีอะไร ทำงานอย่างไร WHAT IN SIDE KEYPAD

KEYPAD 4X4 16ปุ่ม ทำไมใช้สายแค่8เส้น ข้างในมีอะไร ทำงานอย่างไร WHAT IN SIDE KEYPAD
25/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
KEYPAD 4X4 16ปุ่ม ทำไมใช้สายแค่8เส้น ข้างในมีอะไร ทำงานอย่างไร WHAT IN SIDE KEYPAD
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

วงจร KEYPAD 4X4 16ปุ่ม8ขา ใช้หลักการเดียวกัน KEYPAD 4X4 EXPLAIN CIRCUIT 16BUTTON 4PIN

วงจร KEYPAD 4X4 16ปุ่ม8ขา ใช้หลักการเดียวกัน KEYPAD 4X4 EXPLAIN CIRCUIT 16BUTTON 4PIN
24/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วงจร KEYPAD 4X4 16ปุ่ม8ขา ใช้หลักการเดียวกัน KEYPAD 4X4 EXPLAIN CIRCUIT 16BUTTON 4PIN

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

ARDUINO MANAGE LIBRARIES ADD .ZIP LIBRARY โปรแกรมไม่ผ่าน ลงไลบรารี2แบบ ดาวน์โหลด ซิพไฟล์

ARDUINO MANAGE LIBRARIES ADD .ZIP LIBRARY โปรแกรมไม่ผ่าน ลงไลบรารี2แบบ ดาวน์โหลด ซิพไฟล์
22/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ARDUINO MANAGE LIBRARIES ADD .ZIP LIBRARY โปรแกรมไม่ผ่าน ลงไลบรารี2แบบ ดาวน์โหลด ซิพไฟล์

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

สร้างโคมไฟหมุนได้ ปรับขึ้นลงได้ เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ DIY lamp rotary. up and down. move in and out

สร้างโคมไฟหมุนได้ ปรับขึ้นลงได้ เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ DIY lamp rotary. up and down. move in and out
21/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สร้างโคมไฟหมุนได้ ปรับขึ้นลงได้ เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ DIY lamp rotary. up and down. move in and out

พัดลมPROTECH 12นิ้ว CFT121M แรงลมเท่าไรกระแสเท่าไร FAN 12 inch how much wind power and current

พัดลมPROTECH 12นิ้ว CFT121M แรงลมเท่าไรกระแสเท่าไร FAN 12 inch how much wind power and current
21/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมPROTECH 12นิ้ว CFT121M แรงลมเท่าไรกระแสเท่าไร FAN 12 inch how much wind power and current

พัดลมPROTECH 12นิ้ว รุ่น CFT-121M ทดสอบเครื่องใหม่แกะกล่อง
สวิทช์
ความเร็วลม
กระแส
โวลท์
1
3.9 m/s
210.8 mA
230.6 V
2
4.1 m/s
215.8 mA
230.6 V
3
4.4 m/s
220.6 mA
ผ่านไป15นาที กระแสลดเหลือ207mA
230.6 V


พัดลมIMARFLEX 16นิ้ว รุ่น IF-966 ทดสอบเครื่องใหม่แกะกล่อง
สวิทช์
ความเร็วลม
กระแส
โวลท์
1
4.1 m/s
198.7 mA
231.1 V
2
4.5 m/s
203.6 mA
230.9 V
3
5.4 m/s
216.8 mA
231.1 V

พัดลมHATARI 16นิ้ว รุ่น HT-T16M4 พัดลมใช้มา9เดือนแล้ว
สวิทช์
ความเร็วลม
กระแส
โวลท์
1
3.8 m/s
183.9 mA
231.1 V
2
4.7 m/s
205.8 mA
230.1 V
3
5.3 m/s
224.8 mA
231.0 V

วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

C51 LED SHIFT LEFT RIGHT ไฟวิ่งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย

C51 LED SHIFT LEFT RIGHT ไฟวิ่งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย
20/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
C51 LED SHIFT LEFT RIGHT ไฟวิ่งซ้ายไปขวา และขวาไปซ้าย

//==================================                       
//             LED SHIFT                                        
//==================================
//CRYSTAL 12MHZ

#include <REGX51.H>

void DELAY_MS(unsigned int TIME)
{
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<TIME;i++)
        for(j=0;j<123;j++);//MODIFY TIME THIS ROW
}
                                                                     
void main (void)       
{                                                                               
unsigned char LED=0x01; //0000 0001
while (1)               //0000 0010                                               
{                       //0000 0100                                                
        P0 = LED;             //0000 1000                                          
        DELAY_MS(500);            //0001 0000
        LED <<= 1;            //0010 0000
                              //0100 0000  
        if (LED ==0x00)       //1000 0000
        LED = 0x01;           //0000 0000
}
}
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #1 สร้างและใช้งาน DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER

สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #1 สร้างและใช้งาน DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER
17/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สร้างเครื่องวัดสายขาดวัดการเหนี่ยวนำหม้อแปลง #1 สร้างและใช้งาน DIY CHECK WIRE BROKEN. INDUCE TRANSFORMER