วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562

พัดลมตั้งตรงไม่ได้ ส่ายตลอด ชุดเกียร์บ๊อกหัก สาเหตุที่หัก FAN NO STRAIGHT. WHY GEAR BOX BROKEN

พัดลมตั้งตรงไม่ได้ ส่ายตลอด ชุดเกียร์บ๊อกหัก สาเหตุที่หัก FAN NO STRAIGHT. WHY GEAR BOX BROKEN
28/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
พัดลมตั้งตรงไม่ได้ ส่ายตลอด ชุดเกียร์บ๊อกหัก สาเหตุที่หัก FAN NO STRAIGHT. WHY GEAR BOX BROKEN

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้
ไม่มีความคิดเห็น: