วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

HUAWEI #2 สร้างปุ่มโทรด่วน เบอร์ฉุกเฉิน เช่นโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย Create Emergency call buttons such as hospitals

HUAWEI #2 สร้างปุ่มโทรด่วน เบอร์ฉุกเฉิน เช่นโรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย Create Emergency call buttons such as hospitals
9/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
HUAWEI #2 สร้างปุ่มโทรด่วนเบอร์ฉุกเฉิน เช่นโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัย Create Emergency call buttons such as hospitals

ไม่มีความคิดเห็น: