วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562

โทรศัพท์ปิดแล้วไม่วางสาย คำพูดไม่เหมาะสมอาจหลุดลอดออกไป Phone is turned off but not. Inappropriate words may slip away.

โทรศัพท์ปิดแล้วไม่วางสาย คำพูดไม่เหมาะสมอาจหลุดลอดออกไป Phone is turned off but not. Inappropriate words may slip away.
9/3/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
โทรศัพท์ปิดแล้วไม่วางสาย คำพูดไม่เหมาะสมอาจหลุดลอดออกไป Phone is turned off but not. Inappropriate words may slip away.
ไม่มีความคิดเห็น: