วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทดสอบแหล่งจ่ายไฟช็อทหรือไม่ ป้องกันความเสียหาย Check Power supply Short Protect damage


ทดสอบแหล่งจ่ายไฟช็อทหรือไม่ ป้องกันความเสียหาย Check Power supply Short Protect damage
1/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ทดสอบแหล่งจ่ายไฟช็อทหรือไม่ ป้องกันความเสียหาย Check Power supply Short Protect damageไม่มีความคิดเห็น: