วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เครื่องเล่น DVD VCD เปิดถาดไม่ออก ติดขัด DVD player tray not open. Stuck


เครื่องเล่น DVD VCD เปิดถาดไม่ออก ติดขัด DVD player tray not open. Stuck
18/10/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เครื่องเล่น DVD VCD เปิดถาดไม่ออก ติดขัด DVD player tray not open. Stuck

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญชมวีดีโอประกอบครับ


ไม่มีความคิดเห็น: