วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยเม็ด ตอนที่1 ปลูกวันที่ 25กค2561 หลังปลูกได้1เดือนต้นสูง20ซมปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยเม็ด ตอนที่1 ปลูกวันที่ 25กค2561 หลังปลูกได้1เดือนต้นสูง20ซม
27/10/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกมะม่วงหาวมะนาวโห่ด้วยเม็ด ตอนที่1 ปลูกวันที่ 25กค2561 หลังปลูกได้1เดือนต้นสูง20ซม

เชิญชมวีดีโอครับ
ไม่มีความคิดเห็น: