วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สาเหตุ LED สัมผัสโดยตรง เสียชีวิตได้ LED E27 DANGEROUS





สาเหตุ LED สัมผัสโดยตรง เสียชีวิตได้ LED E27 DANGEROUS
8/12/2561 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สาเหตุ LED สัมผัสโดยตรง เสียชีวิตได้ LED E27 DANGEROUS

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอประกอบครับ



ไม่มีความคิดเห็น: