วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ปลูกลำใยพวงทอง #1 แบบตอนกิ่งสูง40ซม3ต้น วันที่ 5 กพ 2562 Planting Longan Phuangthong on 5 Feb 2019

ปลูกลำใยพวงทอง #1 แบบตอนกิ่งสูง40ซม3ต้น วันที่ 5 กพ 2562 Planting Longan Phuangthong on 5 Feb 2019
5/2/2562 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ปลูกลำใยพวงทอง #1 แบบตอนกิ่งสูง40ซม3ต้น วันที่ 5 กพ 2562 Planting Longan Phuangthong on 5 Feb 2019
ไม่มีความคิดเห็น: