วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เทคนิคเอาไอซีออกจากซ็อคเก็ทไม่ให้บอบชํ้าแบบง่ายๆ

เทคนิคเอาไอซีออกจากซ็อคเก็ทไม่ให้บอบชํ้าแบบง่ายๆ
3/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
เทคนิคเอาไอซีออกจากซ็อคเก็ทไม่ให้บอบชํ้าแบบง่ายๆ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: