วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สูตร หาค่าC ให้กับแหล่งจ่ายไฟ แบบเต็มคลื่น และ แบบครึ่งคลื่น31/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
สูตร หาค่าC ให้กับแหล่งจ่ายไฟ แบบเต็มคลื่น และ แบบครึ่งคลื่น

สูตรการคำนวณค่า C คือ
C = ( IL * T ) / ( Vrip ) * 106
จะได้ผลลัพท์เป็นไมโครฟารัด จากนั้นหาร2 ก็จะได้ค่าCที่แท้จริง

สูตรความถี่
T = 1 / F
1 / 100 HZ = 0.01 SEC แบบเต็มคลื่น
1 / 50 HZ   = 0.02 SEC แบบครึ่งคลื่น

แหล่งจ่ายไฟแบบเต็มคลื่น
เมื่อความถี่ไฟบ้าน 50 HZ
ผ่านบริดไดโอดมาแล้ว จะกลายเป็นความถี่ 100 HZ

แหล่งจ่ายไฟแบบครึ่งคลื่น
เมื่อความถี่ไฟบ้าน 50 HZ
ผ่านไดโอด1ตัว ความถี่จะเท่าเดิมคือ 50 HZ

โจทย์ คือ
หม้อแปลง12VAC
กระแสโหลด0.5A
Ripple ไม่เกิน10%

( 0.5 A * 0.01 SEC ) / ( 1.7 Vp-p ) * 106
= 2940 uF / 2 = 1470 uF

C = ตัวเก็บประจุ หน่วยเป็น ไมโครฟารัด ( uF )
IL = กระแสโหลด หน่วยเป็น แอมป์ ( Amp )
T = เวลา หน่วยเป็น วินาที ( Sec ) เป็นเวลาเก็บประจุ
T = 1 / ( 50 HZ * 2เท่า ) ถ้าเป็นกระแสแบบเต็มคลื่น X2
F = ความถี่ หน่วยเป็น เฮิร์ท ( HZ )

ค่าความจุยิ่งมาก ยิ่งความต้านทานต่ำ
ความถี่ยิ่งสูง ยิ่งความต้านทานต่ำ

ไฟกระแสสลับ
  ถ้าวัดด้วยสโคป จะเห็นรูปสัญญาณ
จากยอดถึงยอด เรียกว่า Vp-p (โวลท์ พีค ทู พีค)
  ถ้าวัดจากมิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ดิจิทัล
ก็จะเรียกว่า ไฟAC หรือไฟกระแสสลับ
ซึ่งค่าที่วัดได้จากมิเตอร์จะน้อยกว่าวัดด้วยสโคป 2.828เท่า
เช่น ไฟบ้าน220VAC 50HZ
จะได้ Vp-p ดังนี้
220 VAC * 2.828 เท่า = 622 Vp-p

ค่าที่วัดได้จากมิเตอร์เข็มหรือมิเตอร์ติจิตอล
เรียกว่า Vrms ย่อมาจาก Volt Root Mean Square
ค่าที่วัดได้จะน้อยกว่าประมาณ 2.828 เท่า
เช่น เมื่อเราวัดไฟบ้าน ด้วยมิเตอร์ 220 VAC
ค่าที่วัดด้วยสโคปซึ่งแสดงเป็นรูปคลื่นไซน์ จะได้
220*2.828 = 622 Vp-p ( Volt peak to peak )

ไฟกระแสสลับ เมื่อเปลี่ยนเป็นไฟกระแสตรง
จะได้เพิ่มเป็น 1.414เท่า

และค่าของ ripple ที่เราต้องการ
ripple จะต้องไม่เกิน 10% ถ้าเกินเครื่องเสียงจะเกิดเสียงฮัม
ripple ในที่นี้คือ Vp-p ในฝั่งของไฟกระแสตรง
คือยอดคลื่นที่ไม่เรียบ ขณะต่อโหลด วัดจากยอดถึงยอด
หรือจุดที่ไฟกระเพื่อม ของแรงดันที่ output

หม้อแปลง 12VAC
ไฟ OUTPUT ที่ผ่านบริดไดโอดแล้ว
คือ 12x1.414 = 17VDC

Ripple (ริปเปิล) หรือ Vp-p  
จะต้องไม่เกิน 10% ของไฟ OUTPUT  
OUTPUT 17VDC = Ripple จะต้องไม่เกิน 1.7Vp-p 
ถ้าเกินแล้ว จ่ายให้เครื่องเสียงจะเกิดเสียงฮัม  

Vp-p คือลูกคลี่นจากยอดถึงยอด
หมายถึงจับสัญญาณด้วยสโคป จึงจะเห็น
แต่ถ้าวัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลจะได้ค่าที่ลดลงมา 2.828เท่า
 
ความถี่ของRIPPLE คือ ความถี่ของไฟบ้าน 50HZ
เมื่อผ่านบริดไดโอดมาแล้ว
จะเป็นการเรียงกระแสแบบเต็มคลื่น
ความถี่ของริปเปิล จึงเท่ากับ2เท่า คือ 1 / (50 HZ * 2)
1 / 100 HZ = 0.01 SEC
  แต่ถ้าเป็นแบบครึ่งคลื่น คือใช้ไดโอดตัวเดียว
ความถี่จะได้ 50 HZ เท่าไฟบ้านไม่มีความคิดเห็น: