วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560

SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน9 เทคนิคดูขั้วเซ็นเซอร์ LED INFRARED ตัวส่ง PHOTO TRANSISTOR ตัวรับ แบบง่ายๆ

SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน9 เทคนิคดูขั้วเซ็นเซอร์ LED INFRARED ตัวส่ง PHOTO TRANSISTOR ตัวรับ แบบง่ายๆ
3/8/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
SG738 ตัวหยอดเหรียญ ตอน9 เทคนิคดูขั้วเซ็นเซอร์ LED INFRARED ตัวส่ง PHOTO TRANSISTOR ตัวรับ แบบง่ายๆ

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชึวิตได้

เชิญดูคลิปวีดีโอครับไม่มีความคิดเห็น: