วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

วัดหม้อแปลงได้แอมป์ที่ระบุหรือไม่ ควันขึ้นเสียหรือไม่ หลอดทดสอบไฟ2 Measure transformer as amp stated


วัดหม้อแปลงได้แอมป์ที่ระบุหรือไม่ ควันขึ้นเสียหรือไม่ หลอดทดสอบไฟ2 Measure transformer as amp stated

18/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

วัดหม้อแปลงได้แอมป์ที่ระบุหรือไม่ ควันขึ้นเสียหรือไม่ หลอดทดสอบไฟ2 Measure transformer as amp stated

 

 


 

ไม่มีความคิดเห็น: