วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

วิเคราห์อาการเสียปั๊ม RO ไดโอดแตก Cรวน ตู้น้ำหยอดเหรียญ Analysis of pump failure


วิเคราห์อาการเสียปั๊ม RO ไดโอดแตก Cรวน ตู้น้ำหยอดเหรียญ Analysis of pump failure
29/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วิเคราห์อาการเสียปั๊ม RO ไดโอดแตก Cรวน ตู้น้ำหยอดเหรียญ Analysis of pump failure


ไม่มีความคิดเห็น: