วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

พันสายไฟแบบยิ่งดึงยิ่งแน่นไม่หลุด Wires More pulled more tight, not loose.


พันสายไฟแบบยิ่งดึงยิ่งแน่นไม่หลุด Wires More pulled more tight, not loose.

18/9/2560 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE

พันสายไฟแบบยิ่งดึงยิ่งแน่นไม่หลุด Wires More pulled more tight, not loose.

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: