วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

พัดลม 1
พัดลม 1ซื้อพัดลม https://c.lazada.co.th/t/c.BvZ?url=https://www.lazada.co.th/catalog/?q=FAN&_keyori=ss&from=input&spm=a2o4m.home.search.go.590e719cn7kMwP


อมร อะไหล่เครื่องซักผ้า อิเล็คทรอนิคส์ ชำระเงินปลายทางได้ 


กดไม่ติดพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน1สวิทช์เสียเปลี่ยนสวิทช์ซ่อมง่ายซ่อมได้เองอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมHATARIรุ่นHC-S16M5 ตอน1ฉีดนํ้ามันจักรซ่อมง่ายซ่อมได้เองอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมHATARIรุ่นHC-S16M5 ตอน2เปลี่ยนCคาปาซิเตอร์


ซ่อมง่ายซ่อมได้เองอาการไม่หมุนหมุนเบาพัดลมHATARIรุ่นHC-S16M5 ตอน4สวิทช์หลวมซ่อมง่ายอาการไม่ส่ายพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอน1เปลี่ยนชุดเฟืองของแท้HATARIซ่อมง่ายอาการไม่ส่ายพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2ตอน2เปลี่ยนเฟืองแท้ซ่อมง่ายอาการไม่ส่ายพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอน3ส่ายได้แต่ดังก๊อกซ่อมง่ายอาการไม่ส่ายพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอน4งัดพัดลมขึ้นดังแกร๊กๆ


ถอดสลักวงแหวนด้วยซากูไรปากแบนในกรณีไม่มี

เครื่องมือถอทดสอบความแรงของพัดลมTOSHIBAกับPROTECHว่าใครแรงกว่ากัน


เทคนิคแก้พัดลมไม่ส่ายโดยไม่ต้องซ่อมจุดอ่อนพัดลมHATARI
เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์ ตอน1วัดโอมห์คร่อมCวัดค่าCพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1


เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์ ตอน3มอเตอร์เสียงดังแกรกบู๊ทหลังหลุดพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1

เปลี่ยนแหวนซับนํ้ามันพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1


พัดลมHATARI18นิ้ว ตอน1สายรัดมอเทอร์ขาดพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน2ใส่Cผิดค่าพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน3ใส่CหรือถอดCก็มีเสียงตืดสวิทช์เบอร์3พัดลมHATARI18นิ้ว ตอน4ถอดฐานพัดลมด้วยสว่านปรับรอบMAKTECรุ่นMT606

พัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอน1วัดโอมห์มิเตอร์เข็ม


พัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน5วัดโอมห์มอเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอลพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน6วัดโอมห์มอเตอร์ด้วยมิเตอร์เข็มพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน7วัดค่าCหรือCAPพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน8วัดไฟCหรือCAPด้วยมิเตอร์ดิจิตอลพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน9วัดไฟCหรือCAPด้วยมิเตอร์เข็มพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน10สวิทช์หลวมพัดลมHATARIรุ่มHE-S18M1 ตอน11ไม่หมุนบู๊ทติดกับแกนเพลาพัดลมHATARIรุ่มHE-S18M1 ตอน12ฉีดน้ำมันจักรแบบชุ่มฉํ่าไม่ต้องถอดมอเตอร์พัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน13เช็คบู๊ทว่าหลวมหรือติดหรือไม่พัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน14เฟืองส่ายลูกปืนหลุดใส่กลับเข้าไปพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน15ตอกแกนหมุนคล่องแต่ไม่ติดพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน16เตรียมความพร้อมก่อนเปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์


พัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน18เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์มอเตอร์เสียงดังแกรกบู๊ทหลังหลุดพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน19เทคนิคถอดน็อทหัวเยินออกพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน20ตอกแยกบู๊ทหน้าออกจากแกนเพลาพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน21เปลี่ยนแหวนซับนํ้ามันพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน22วัดค่าCลดเปลี่ยนCคาปาซิเตอร์พัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน23ประกอบทดลองใช้งานจริงพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน24สาเหตุแกนเพลาเป็นรอย


พัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน1เทคนิคถอดฐานไม่ให้คอหักพัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน2ตรวจเช็คขดลวดช็อทข้ามขดเทอร์โมฟิวส์ขาดหรือไม่พัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน3เปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์ขายาวฉีดนํ้ามันจักรกระบอกไฟเบอร์ละลายพัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน4ประกอบทดลองเสียงดังบู๊ทหลวมพัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน5คอหักไม่มีอะไหล่พัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน6เปลี่ยนบู๊ทพลาสติกและแหวนพัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน7เปลี่ยนบู๊ททองเหลืองและแหวนซับนํ้ามัน

พัดลมPROTECHรุ่นCFT-121M ตอน1หมุนช้าหรือไม่หมุนเสียคาปาซิเตอร์Cแห้งพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121Mตอน2วัดค่าCเทียบกับตารางวัดค่าCพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121ตอน3วัดหาสายมอเตอร์หลักหรือสายรันกับสายสตาร์ทพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121ตอน4วัดโอมห์มอเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอลพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121ตอน5วัดโอมห์มอเตอร์ด้วยมิเตอร์เข็มพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121ตอน6วัดไฟมอเตอร์ทั้งหมดด้วยมิเตอร์ดิจิตอลพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121ตอน7วัดไฟมอเตอร์ทั้งหมดด้วยมิเตอร์เข็มพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121ตอน8วงจรพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121MพัดลมTOSHIBAรุ่นEL858Cตอน1ไม่หมุนใบพัดติดขัดพัดลมTOSHIBAรุ่นEL858ตอน2วัดโอมห์มอเตอร์ด้วยมิเตอร์ดิจิตอล


ไม่ส่ายพัดลมHATARIรุ่นHT826เฟืองหลวมรูดไม่หมุนเทอร์โมฟิวส์ขาดพัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน1เทคนิคถอดฐานไม่ให้คอหักไม่หมุนเทอร์โมฟิวส์ขาดพัดลมHATARIรุ่นHT7631 ตอน2ตรวจเช็คขดลวดช็อทข้ามขดเทอร์โมฟิวส์ขาดหรือไม่


ไม่หมุนบู๊ทติดแกนพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน1ใช้มือหมุนทดสอบไม่หมุนบู๊ทติดแกนพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน2ฉีดนํ้ามันจักรแบบชุ่มฉํ่าไม่ต้องถอดมอเตอร์ไม่หมุนบู๊ทติดแกนพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน3ตรวจเช็คบูีทติดแกนเพลาแน่นไม่หมุนบู๊ทติดแกนพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน4ลูกปืนชุดเฟืองส่ายหลุดไม่หมุนบู๊ทติดแกนพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน5ตอกแกนหมุนคล่องแต่ไม่ติดไม่หมุนบู๊ทติดแกนพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1 ตอน6วัดโอมห์คร่อมCวัดค่าCก่อนเปลี่ยนเทอร์โมฟิวส์วงจรพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2วงจรพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอนแก้ไขสายคอมม่อนเป็นสายมอเตอร์หลักวงจรพัดลมPROTECHรุ่นCFT-121MวงจรพัดลมTOSHIBAรุ่นEL858C
วัดค่าCคาปาซิเตอร์พัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอน2วัดด้วยมิเตอร์ดิจึตอล
วัดโอมห์มอเตอร์พัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2 ตอน2วัดด้วยมิเตอร์ดิจิตอล

วัดโอมห์มอเตอร์พัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1ตอน2วัดด้วยมิเตอร์เข็ม

ส่ายเสียงดังก๊อกพัดลมHATARIรุ่นHB-T16M2


สาเหตุแกนเพลาเป็นรอยพัดลมHATARIรุ่นHE-S18M1เสียงดังตั้งบนโต๊ะไม้อัดพัดลมHATARIรุ่นHT7631เสียงดังเบอร์1เบอร์2แต่เบอร์3ไม่ดังพัดลมHATARIรุ่นHT7631เสียงดังเหล็กกระทบแกนสึกพัดลมHATARIรุ่นHBS16M4 ตอน1ถอดเช็คแกนหลวม2มิลนัทก้านเหล็กส่ายคลายออก


เสียงดังเหล็กกระทบแกนสึกพัดลมHATARIรุ่นHBS16M4 ตอน2ถอดมอเตอร์ตรวจเช็คแกนสึกบู๊ทไม่หลวม


เสียงดังเหล็กกระทบแกนสึกพัดลมHATARIรุ่นHBS16M4 ตอน3วัดระยะตอกแกนเพลาที่สึกคอดออก


เสียงดังเหล็กกระทบแกนสึกพัดลมHATARIรุ่นHBS16M4 ตอน4ดูรูโรเตอร์ว่าเป็นอย่างไร


เสียงดังเหล็กกระทบแกนสึกพัดลมHATARIรุ่นHBS16M4 ตอน5ตอกแกนเพลาเข้ารูโรเตอร์กรงกระรอกระยะต้องเท่าเดิม
เสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน1สายรัดมอเทอร์ขาดเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน2ใส่Cผิดค่าเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน3ใส่CหรือถอดCก็มีเสียงตืดสวิทช์เบอร์3เสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน4ถอดฐานพัดลมด้วยสว่านปรับรอบMAKTECรุ่นMT606


เสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน5วัดโอมห์ขดลวดมีการช็อทข้ามขดหรือไม่เสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน6วัดขดลวดช็อทสเทเทอร์หรือไม่เสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน7ถอดมอเทอร์ต่อขดลวดอย่าลืมมาร์คเด็ดขาด

เสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน9ต่อขดลวดที่ขาดแบบใช้หัวแร้งจี้เอาฉนวนออกเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน10ประกอบสเทเทอร์เจอแหวนล็อคบู๊ทหักแหวนซับนํ้ามันเสื่อมสภาพเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน11ตรวจเช็คบู๊ทด้วยแกนเพลาโรเทอร์ไม่หลวมเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน12ประกอบมอเทอร์กรณีลืมขีดมาร์คเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน13ต่อขดลวดทดลองติดแต่เสียงดังเสียงตืดไม่หมุนพัดลมHATARI18นิ้ว ตอน14ปั่นเปล่าเสียงดังใส่ใบพัดเสียงไม่ดังเสียงตืดหมุนช้าระเบิดพัดลมIMARFLEXรุ่นIF929 ตอน1ระเบิดฟิวส์ปลั๊กขาดเบรคเกอร์ตัด4 ความคิดเห็น:

อนุวัฒน์ ทองอร่าม กล่าวว่า...

มอเตอร์ช็อตข้ามขด แก้ไขได้ยังไงครับ พอดีมอเตอร์พัดลมที่บ้านช๊อตข้ามขดอยู่ครับไม่กล้าใช้งาน มีวิธีแก้ไขไหมครับ

สมชาย แพ่งศรีสาร กล่าวว่า...

ชอบมาหแถมได้เรียนรู้แบบไม่ต้องเสียตัวคน

สมชาย แพ่งศรีสาร กล่าวว่า...

ชอบมาหแถมได้เรียนรู้แบบไม่ต้องเสียตัวคน

Unknown กล่าวว่า...

กำลังหา ชุดแผงควบคุมการทำงานพัดลม HATARI ตั้งพื้นรุ่น HA-P 18 แผงควบคุมรุ่น LT-HT 9812 ปี 2007 อยากได้คำแนะนำครับ