วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดขดลวดเหรียญล่อตัวหยอดเหรียญล่อSGไต้หวันมิเทอร์เข็ม

Mobiles & Tablets

วัดขดลวดเหรียญล่อตัวหยอดเหรียญล่อSGไต้หวันมิเทอร์เข็ม
31/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดขดลวดเหรียญล่อตัวหยอดเหรียญล่อSGไต้หวันมิเทอร์เข็ม

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

วัดขดลวดเหรียญล่อตัวหยอดเหรียญล่อSG9กล่องเหลือง
ของประเทศไต้หวัน
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปีพศ.2543
ใช้มาเป็นเวลา15ปีกว่าแล้วครับ
ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1100บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากและดีที่สุดในตอนนั้นเลยครับ

วัดโอมห์ขดลวดเหรียญล่อโดยการถอดแจ๊คออกมาวัดภายนอก
ขดแรก เหลือง เขียว ได้ 28โอมห์
ขดที่2 ก็เป็น เหลือง เขียว ได้ 27โอมห์
ขดที่3 แดง แดง ได้ 26โอมห์
สังเกตุดูทั้ง3ขด จะมีค่าโอมห์ที่ใกล้เคียงกัน

ถ้าวัดได้แบบนี้แสดงว่าดี ไม่ขาด ไม่ช็อทครับ

เชิญดูคลิปประกอบครับ!หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน7วัดขดลวดเหรียญล่อไม่ขาดไม่ช็อทมิเทอร์เข็ม

Media Music & Books

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน7วัดขดลวดเหรียญล่อไม่ขาดไม่ช็อทมิเทอร์เข็ม
31/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน7วัดขดลวดเหรียญล่อไม่ขาดไม่ช็อทมิเทอร์เข็ม

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

วัดขดลวดเหรียญล่อตัวหยอดเหรียญล่อSG9กล่องเหลือง
ของประเทศไต้หวัน
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปีพศ.2543
ใช้มาเป็นเวลา15ปีกว่าแล้วครับ
ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1100บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากและดีที่สุดในตอนนั้นเลยครับ

วัดโอมห์ขดลวดเหรียญล่อโดยการถอดแจ๊คออกมาวัดภายนอก
ขดแรก เหลือง เขียว ได้ 28โอมห์
ขดที่2 ก็เป็น เหลือง เขียว ได้ 27โอมห์
ขดที่3 แดง แดง ได้ 26โอมห์
สังเกตุดูทั้ง3ขด จะมีค่าโอมห์ที่ใกล้เคียงกัน

ถ้าวัดได้แบบนี้แสดงว่าดี ไม่ขาด ไม่ช็อทครับ

เชิญดูคลิปประกอบครับ!

ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน7วัดขดลวดเหรียญล่อไม่ขาดไม่ช็อทมิเทอร์เข็ม

Watches Sunglasses Jewery

ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน7วัดขดลวดเหรียญล่อไม่ขาดไม่ช็อทมิเทอร์เข็ม
28/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน7วัดขดลวดเหรียญล่อไม่ขาดไม่ช็อทมิเทอร์เข็ม

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

วัดขดลวดเหรียญล่อตัวหยอดเหรียญล่อSG9กล่องเหลือง
ของประเทศไต้หวัน
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปีพศ.2543
ใช้มาเป็นเวลา15ปีกว่าแล้วครับ
ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1100บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากและดีที่สุดในตอนนั้นเลยครับ

วัดโอมห์ขดลวดเหรียญล่อโดยการถอดแจ๊คออกมาวัดภายนอก
ขดแรก เหลือง เขียว ได้ 28โอมห์
ขดที่2 ก็เป็น เหลือง เขียว ได้ 27โอมห์
ขดที่3 แดง แดง ได้ 26โอมห์
สังเกตุดูทั้ง3ขด จะมีค่าโอมห์ที่ใกล้เคียงกัน

ถ้าวัดได้แบบนี้แสดงว่าดี ไม่ขาด ไม่ช็อทครับ

เชิญดูคลิปประกอบครับ!

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทตัวหยอดเหรียญล่อSGไต้หวันมิเทอร์ดิจิทอล

Fashions

วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทตัวหยอดเหรียญล่อSGไต้หวันมิเทอร์ดิจิทอล
30/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทตัวหยอดเหรียญล่อSGไต้หวันมิเทอร์ดิจิทอล

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

วัดขดลวดปล่อยเหรียญตัวหยอดเหรียญล่อSG9กล่องเหลือง
ของประเทศไต้หวัน
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปีพศ.2543
ใช้มาเป็นเวลา15ปีกว่าแล้วครับ
ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1100บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากและดีที่สุดในตอนนั้นเลยครับ

วัดโอมห์ขดลวดปล่อยเหรียญ โดยการถอดแจ๊คออกมาวัดภายนอก
ได้ 58.5 โอมห์

ถ้าวัดได้แบบนี้แสดงว่าดี ไม่ขาด ไม่ช็อทครับ

ขดลวดปล่อยเหรียญทำหน้าที่ปล่อยเหรียญลงกล่องรับเงิน
ในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าเหรียญที่หยอดตรงกับเหรียญล่อครับ

เชิญดูคลิปประกอบครับ!
หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน6วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทมิเทอร์ดิจิทอล

Travel & Laggage

หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน6วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทมิเทอร์ดิจิทอล
30/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
หยอดไม่ลงตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน6วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทมิเทอร์ดิจิทอล

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

วัดขดลวดปล่อยเหรียญตัวหยอดเหรียญล่อSG9กล่องเหลือง
ของประเทศไต้หวัน
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปีพศ.2543
ใช้มาเป็นเวลา15ปีกว่าแล้วครับ
ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1100บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากและดีที่สุดในตอนนั้นเลยครับ

วัดโอมห์ขดลวดปล่อยเหรียญ โดยการถอดแจ๊คออกมาวัดภายนอก
ได้ 58.5 โอมห์

ถ้าวัดได้แบบนี้แสดงว่าดี ไม่ขาด ไม่ช็อทครับ

ขดลวดปล่อยเหรียญทำหน้าที่ปล่อยเหรียญลงกล่องรับเงิน
ในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าเหรียญที่หยอดตรงกับเหรียญล่อครับ

เชิญดูคลิปประกอบครับ!
ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน6วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทมิเทอร์ดิจิทอล

Computer & Laptops

ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน6วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทมิเทอร์ดิจิทอล
30/1/2559 SONGCHAI PRAPATRUNGSEE
ตัวหยอดเหรียญล่อSG ตอน6วัดขดลวดปล่อยเหรียญไม่ช็อทมิเทอร์ดิจิทอล

การซ่อมต้องใส่รองเท้า และห้ามเปียกน้ำ
และห้ามมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
แตะถูกตัวนำไฟฟ้า
เพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้

วัดขดลวดปล่อยเหรียญตัวหยอดเหรียญล่อSG9กล่องเหลือง
ของประเทศไต้หวัน
ผมซื้อมาใช้ตั้งแต่ปีพศ.2543
ใช้มาเป็นเวลา15ปีกว่าแล้วครับ
ราคาตอนนั้นอยู่ที่ 1100บาท
ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงมากและดีที่สุดในตอนนั้นเลยครับ

วัดโอมห์ขดลวดปล่อยเหรียญ โดยการถอดแจ๊คออกมาวัดภายนอก
ได้ 58.5 โอมห์

ถ้าวัดได้แบบนี้แสดงว่าดี ไม่ขาด ไม่ช็อทครับ

ขดลวดปล่อยเหรียญทำหน้าที่ปล่อยเหรียญลงกล่องรับเงิน

ในกรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้ว่าเหรียญที่หยอดตรงกับเหรียญล่อครับ

เชิญดูคลิปประกอบครับ!
วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559

พัดลมดิจิทอล


พัดลมดิจิทอล
กดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน1เช็คฟิวส์กดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน2ตรวจเช็คสวิทช์ONกดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน3เจอRไหม้4007ยืดกดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน4วัดไดโอดในวงจรด้วยมิเตอร์เข็มไม่เสียกดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน5เปลี่ยนRแล้วเสียบไฟก็ไหม้อีกกดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน6ไอซีLN302PNช็อทกดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน7ถอดไอซี

กดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน10ซ่อมสวิทช์กดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน11เปลี่ยนสายไฟที่่ชำรุดกดไม่ติดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3 ตอน12วัดCค่าลดเปลี่ยนCใหม่เปลี่ยนสายไฟชำรุดพัดลมดิจิตอลHATARIรุ่นHC-S16D3


พัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHA-S16D2 ตอน5แยกเสียภาควงจรหรือมอเทอร์พัดลมดิจิทอลHATARIรุ่นHA-S16D2 ตอน6สรุปตัวเสียกดไม่ติดฟิวส์ไหม้


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

พัดลมคอนโด พัดลมTOWER

พัดลมคอนโด พัดลมTOWER///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

สว่าน ไขควง
สว่าน ไขควง


เทคนิคการเชื่อมเหล็ก โดยไม่ต้องใช้แว่นตา Weldingtechniques Without glasses


พันสายไฟเครื่องเจียร์ลูกหมูอย่างไร สวยงามและปลอดภัย Wiring Angle Grinder Beautiful and safe
สว่านไขควงMAKTECรุ่นMT606 ตอน2ถอดฐานพัดลมHATARI18นิ้วสว่านไขควงMAKTECรุ่นMT606 ตอน4ใส่ฐานพัดลมHATARI18นิ้ว//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////